Šalis, kurioje gyvename

„Lietuvos diena“ Čikagos Daley Plaza

Written by admin · 43 sec read

Š. m. birželio 1 d., penktadienį, centrinėje Čikagos aikštėje Daley Plaza (50 W Washington St., Chicago, IL 60602), vyks ketvirtoji LR Generalinio konsulato Čikagoje rengiama „Lietuvos diena“.

Nuo 10:00 val. ryto iki 2:00 val. popiet vyks mugė, kurioje bus galima įsigyti rankdarbių, meno kūrinių, aksesuarų, lietuviškos produkcijos ir suvenyrų. Mugėje dalyvaus „Balzeko lietuvių kultūros muziejus“, parduotuvė „Lietuvėlė“ ir kiti. Šventės metu bus galima pasivaišinti restorano „Kunigaikščių užeiga“ prekiaujamais lietuviškais patiekalais.

12:00 val. prasidės Maironio 150-osios metinėms paminėti skirta programa. Koncertuos Kęstutis Stančiauskas ir „Streetdancer”, vaikų choras „Tu ir aš“, vaikų teatralizuotas šokio kolektyvas “Pasaka”, šoks Lina Bulovaitė, studijų „Dance Duo“, „Egle‘s Danceworld“ bei lietuvių liaudies šokių kolektyvo „Suktinis“ šokėjai. Pasirodys vokalistai Aldegunda, Loreta Janulevičiūtė, Algirdas Motuza, Agnė Giedraitytė, Elena Mičiulis. Vyks mados šou, pristatantis „Sraigės“, „Artcity24“ bei dizainerės Valerijos Čelkienės kolekcijas. Vidurdienio programa tęsis iki 1:15 val. popiet. 

Renginį remia LR Užsienio reikalų ministerija. Talkina Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungos (ŠALSS) nariai. Kiti rėmėjai: „HMD Trucking“, „Atlantic Express“, „Mary Kay“ bei „SolidBuild“.
Maloniai kviečiame puoštis lietuviška atributika ir kartu su draugais dalyvauti „Lietuvos dienoje“.