Šalis, kurioje gyvename

Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečio šventė Čikagoje

Written by admin · 2 min read

Š. m. kovo 8 d. Čikagos Navy Pier vykusioje Lietuvos nepriklausomybės šventėje „Celebrate Lithuanian Independence“ apsilankė keli tūkstančiai dalyvių: gausi lietuvių bendruomenė bei antra tiek amerikiečių.

 

Čia juos sukvietė itin turtinga kultūrinė programa, pristačiusi  liaudies šokius bei dainas, o taip pat teatralizuotą lietuviško kaimo gyvenimą, kuriame buvo dirbama, užsiimama amatais, dainuojama, žaidžiama ir vaišinamasi prie lietuviško stalo. Renginį apvainikavo svečių iš Lietuvos – grupės „Skylė“ ir Aistės Smilgevičiūtės koncertas nuotr.).


    LR generalinio konsulato Čikagoje, Čikagos laisvalaikio ir pramogų centro Navy Pier ir JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos surengtoje šventėje dalyvavo Čikagoje reziduojančio diplomatinio korpuso bei JAV institucijų  atstovai. Šventės svečius sveikino LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, miesto mero Rahm Emanuel, Ilinojaus valstijos gubernatoriaus Bruce Rauner laiškus perskaitė jų atstovės, savo sveikinimus Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečio proga taip pat atsiuntė lietuvių kilmės senatorius Dick Durbin, Cook apygardos iždininkė Maria Pappas ir kiti.    


    Festivalio meninėje programoje pasirodė Čikagos lietuvių tautinių šokių kolektyvai „Suktinis“ (vad. G. Elekšytė Knieza), „Lietuvos Vyčiai“ (vad. L. Ringienė)  ir „Grandis“ (baletm. G. Grinkevičius).

Vaikų pop choras „Svajonė“ (vad. A. Šimkuvienė), solistė Agnė Giedraitytė ir muzikė Genė Razumienė. Per tris valandas trukusio renginio kulminacija tapo ilgiau nei valandą trukęs grupės „Skylė“ ir Aistės Smilgevičiūtės pasirodymas, uždegęs tautiečius patriotinėmis dainomis ir žavėjęs klausytojus roko muzikoje besipinančiais lietuviškais etniniais motyvais bei, žinoma, užburiančiu A. Smilgevičiūtės vokalu. Po koncerto renginio svečiai ir dalyviai neskubėjo skirstytis ir rikiavosi į eilę laukdami galimybės nusifotografuoti su atlikėjais, pasidalinti savo puikiais įspūdžiais bei gauti jų autografus ant įsigytų ar atsineštų nuotraukų bei kompaktinių diskų.

Ypatingo svečių dėmesio ir pasisekimo sulaukė ir teatro grupės „Žaltvykslė“ (rež. I. Čiapaitė) sukurtas teatralizuotas lietuviškas sodžius, kurio besidarbuojančiais, dainavusiais, žaidimus žaidusiais ir svečius prisijungti kvietusiais gyventojais tapo „Žalvykslės“ aktoriai. Prie jų prisijungė audusios, verpusios, bei margučius marginusios Čikagos lietuvių tautodailės instituto narės, molį minkęs ir su vaikus skultūrėles lipdęs keramikas Alvydas Pakarklis (nuotr.) ir pynėjas iš vytelių Bronius Ilevičius.

„Bravo Bites Catering“ savininkė Audra Januškienė padengė lietuviškais gardumynais turtingą vaišių stalą, kuriuo gėrėjosi, o daug ko ir ragavo šventės svečiai. Gedimino lituanistinės mokyklos mokytojos kvietė svečius pasimatuoti lietuvišką tautinį kostiumą bei nusifotografuoti atminimui. Mažiesiems lietuviškų suvenyrų pasigaminti padėjo Maironio bei Čikagos lituanistinėse mokyklose dirbančios praktikantės iš Lietuvos.


     Renginio metu tradiciškai vyko verslo, meno, tautodailės bei nepelno siekiančių lietuviškų organizacijų mugė, kurioje dalyvavo „Balzeko lietuvių kultūros muziejus“, „Field Prints“, menininkai: Aušra Tallat-Kelpša Di Raimondo, Agnė Sabonis, ir kiti.

Siekiant plėsti Lietuvoje pagamintos produkcijos eksportą į JAV įmonė „Food Depot International“  pristatė platų iš Lietuvos importuojamų maisto produktų asortimentą. Šventės dalyviai galėjo jų paragauti, o patikusius ir nusipirkti. Savo veiklą mugėje pristatė „Čikagos apylinkių lietuvių Rotary klubas“ bei „Nacionaliniai Amerikos lietuvių šlovės rūmai“, filmo „Game Changer: Lithuania’s Nonviolent Revolution“ projektą – jo kūrėja Rima Gungor, bilietus į dešimtąją Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę pardavinėjo jos organizatoriai. Lietuviškų patiekalų siūlė restoranas „Kunigaikščių užeiga“.

Renginį parėmė LR Užsienio reikalų ministerija, jis yra programos „Globali Lietuva“ dalis.