Šalis, kurioje gyvename

Lietuvos Valstybės atkūrimas Vašingtone pradėtas tylos minute pagerbiant Ukrainos aukas

Written by admin · 1 min read

  JAV sostinėje Vašingtone vasario 18 d. dieną surengtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas pradėtas tylos minute, skirta pagerbti antradienį Kijeve žuvusias aukas.

 

Renginyje dalyvavęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pažymėjo, kad Lietuvai minint savo valstybės atkūrimą, rūpestis dėl Ukrainos ateities yra daugumos Lietuvos žmonių mintyse ir širdyse.

“Šiomis dienomis Kijevo gatvėse sprendžiasi Ukrainos ateitis. Reikalaujame Ukrainos Vyriausybę  nedelsiant sustabdyti smurtą, ir kartu su opozicijos lyderiais sėsti prie derybų dėl naujos Vyriausybės sudarymo ir konstitucinės reformos“,  pabrėžė L.Linkevičius.

Ukrainos vardas renginio metu skambėjo dar ne kartą, taip pat ir tuomet, kai ministras L. Linkevičius Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ apdovanojo Nacionalinio demokratijos fondo (NED) prezidentą Karlą Geršmaną  (Carl Gershman).

  Apdovanojimas C.Geršmanui įteiktas už demokratinių institucijų Vidurio ir Rytų Europoje bei visame pasaulyje stiprinimą.

Ministras L. Linkevičius „Lietuvos diplomatijos žvaigžde“ už ypatingą indelį į Lietuvos kultūros paveldo JAV išsaugojimą ir puoselėjimą bei filantropinę veiklą taip pat apdovanojo ilgametį Lietuvos garbės konsulą  JAV Stanley Balzeką.

Lietuvos ambasados JAV surengtame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai pažymėti skirtame renginyje JAV Komercijos rūmuose dalyvavo virš 400 svečių – JAV Kongreso nariai, aukšti JAV administracijos pareigūnai, diplomatai, verslininkai, JAV gyvenantys lietuviai, kultūros atstovai, žurnalistai.

Renginyje taip pat dalyvavo Vašingtone su vizitu viešintis Lietuvos ūkio ministras Evaldas Gustas.

JAV administracijos vardu Lietuvą su svarbia data sveikino JAV Komercijos sekretorius Ernest Moniz.

Pasak Lietuvos ambasadoriaus JAV Žygimanto Pavilionio, renginio vieta, t.y. JAV Komercijos rūmai pasirinkti neatsitiktinai.

„Neseniai pasibaigusio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu Lietuva JAV sostinėje ne kartą akcentavo prekybinių ir verslo ryšių svarbą transatlantinių santykių stiprinimui. Tikimės, kad mūsų pirmininkavimo metu pradėtos JAV ir ES derybos dėl laisvos prekybos rėžimo vyks sklandžiai ir rezultatyviai“, sakė ambasadorius.

Priėmimo metu pristatytas lietuviškas maistas ir gėrimai, meninę programą atliko Kęstučio Vaiginio džiazo kvartetas .

Nuotraukos: Ludo Segers
1. (iš kairės): JAV Komercijos sekretorius Ernest Moniz, LR ambasadorius JAV Ž.Pavilionis, kalba Užsienio reikalų ministras L.Linkevičius, jo dešinėje – NED prezidentas C.Gershman

2. (iš kairės): JAV Komercijos sekretorius Ernest Moniz, Užsienio reikalų ministras L.Linkevičius, Garbės konsulas S.Balzekas, LR ambasadorius JAV Ž.Pavilionis.