Šalis, kurioje gyvename

LR ambasada JAV praneša

Written by admin · 1 min read

Baltijos ir Šiaurės šalys – patrauklus regionas ir geras regioninio bendradarbiavimo pavyzdys, Vašingtone pabrėžė UR viceministras

Užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius balandžio 10 dieną Vašingtone su JAV valstybės sekretorės pavaduotoju Europos ir Eurazijos reikalams Phillipu Gordonu aptarė artėjantį NATO vadovų susitikimą, dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje Baltarusijos klausimais su JAV analitinių centrų atstovais, skaitė paskaitą apie Baltijos, Šiaurės šalių ir JAV bendradarbiavimą.

Diskusijoje apie padėtį Baltarusijoje dalyvavo ekspertai iš JAV analitinių centrų ir nevyriausybinių organizacijų „Freedom House“, „The Atlantic Council“, Europos politikos analizės centro (Center for European Policy Analysis), Atviros visuomenės instituto (Open Society Institute) ir kitų.

Už paramą Lietuvos energetinės nepriklausomybės siekiams JAV diplomatui įteiktas Lietuvos URM garbės ženklas

JAV besilankantis Lietuvos užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius Vašingtone balandžio 9 dieną JAV valstybės sekretorės specialiajam įgaliotiniui Eurazijos energetikos klausimais ambasadoriui Richardui Morningstarui už paramą Lietuvos energetinio saugumo politikai įteikė Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklą „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“. E.Ignatavičius balandžio 9-15 dienomis su darbo vizitu lankosi Vašingtone ir Čikagoje. Lietuvos ambasadoje JAV surengtoje iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo JAV valstybės sekretorės pavaduotojas energetikos klausimais ambasadorius Carlosas Pascualis, kiti JAV Valstybės Departamento pareigūnai bei užsienio šalių diplomatai. 

Lietuvos kultūros ministras lankosi JAV

Kultūros ministras Arūnas Gelūnas balandžio 11 – 15 dienomis su darbo vizitu lankosi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Darbo vizito Niujorke metu LR kultūros ministras Arūnas Gelūnas susitiks su operos soliste ir režisiere, Metropoliteno operos primadona Regina Resnik, Lietuvai padovanojusia savo vyro, dailininko Arbit Blato kolekciją. Numatyti susitikimai su Žydų mokslo instituto YIVO vadovybe bei vykdančiuoju direktoriumi profesoriumi Jonathanu Brentu; lietuvių filmų kūrėju, menininku, amerikietiškojo avangardo kino krikštatėviu Jonu Meku. Kultūros ministras lankysis Modernaus meno muziejuje (MoMA), susitiks su Niujorko lietuvių bendruomenės vadovybe dėl Aušros Vartų bažnyčios likimo, taip pat Niujorke gyvenančiais lietuvių menininkais.

Kultūros ministras Arūnas Gelūnas darbo vizito Čikagoje (JAV) metu dalyvaus Lietuvos Garbės konsulų JAV, Kanadoje ir Meksikoje suvažiavime, kuriame skaitys pranešimą „Lietuvos kultūriniai ryšiai, politika ir planai ateičiai“. Savo pranešimus taip pat skaitys: LR kultūros atašė JAV Evaldas Stankevičius „Pirmojo Lietuvos kultūros atašė JAV darbo planas: planai, galimybės Šiaurės Amerikoje“;  LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis „Pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui ES  2013“ bei LR ambasadorė Kanadoje Gintė Damušis „ES delegacijos vaidmuo ir pirmininkavimas trečiosiose valstybėse.

Plačiau skaitykite: LR ambasados JAV svetainėje https://usa.mfa.lt