Šalis, kurioje gyvename

LR Generalinis konsulas pagerbė Ukrainos badmečio aukas

Written by admin · 43 sec read

  Lapkričio 17 d. LR Generalinis konsulas Marijus Gudynas dalyvavo Čikagoje surengtuose Holodomoro 80-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Pagrindinis ukrainiečių tautos genocido minėjimo viešas renginys surengtas Millennium Park, kuriame Ukrainos stačiatikių ir katalikų bažnyčių kunigai bendrai meldėsi už badmečiu žuvusius žmones, jų atminimui uždegė žvakes.

Pagerbimo iškilmėse be kitų dvasininkų dalyvavo iš Ukrainos į Čikagą atvykęs stačiatikių bažnyčios Kijevo patriarchato vadovas patriarchas Filaretas, Čikagoje reziduojantys diplomatinio korpuso atstovai, bei gausi ukrainiečių bendruomenė.
    1932–1933 m. Stalino totalitarinio komunizmo rėžimo suplanuotas ir įvykdytas badmetis Ukrainoje, siekiant palaužti ukrainiečių tautos pasipriešinimą sovietinei žemės ūkio kolektyvizacijai, sunaikinti ukrainiečių tautos kultūrinį ir tautinį savitumą, nusinešė daugiau nei septynis milijonus gyvybių. Tuomet nuo bado per vieną dieną mirdavo apie 25 tūkstančius žmonių, o tuo pat metu sovietinis rėžimas iš šalies į Vakarus eksportavo apie 1,7 milijono tonų grūdų. Šia sąmoningai organizuota kraupia akcija buvo sunaikintas vienas penktadalis Ukrainos gyventojų. Pažymėtina, kad Sovietų Sąjunga ištisus dešimtmečius slėpė ir neigė 1932–1933 m. Stalino totalitarinio komunizmo rėžimo suplanuotus ir įvykdytus nusikaltimus Ukrainoje.

Nuotraukoje badmečio Ukrainoje minėjimo akimirka.