Šalis, kurioje gyvename

PLEF

Written by admin · 1 min read

  SIEKIANT PLAČIAU ATVERTI JAV DURIS LIETUVOS VERSLUI, BŪTINA VEIKTI IŠVIEN, PLEF IŠVAKARĖSE TEIGĖ LIETUVOS AMBASADORIUS

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis rugsėjo 21-ąją Čikagoje prasidėsiančio Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo (PLEF) išvakarėse dėkojo šio renginio organizatoriams ir pabrėžė būtinybę visiems JAV lietuviams veikti išvien, siekiant plačiau atverti JAV rinką Lietuvos verslui. „Visiems mums JAV – išeivijai, diplomatams, garbės konsulams, verslininkams, lietuvių organizacijų ir akademinės bendruomenės nariams – būtina susitelkti ir veikti išvien, siekiant plačiau atverti šios didžiausios ir

stipriausios pasaulio ekonomikos duris Lietuvos verslui“, – sakė Ž. Pavilionis. Jo manymu, didelį potencialą šioje srityje liudija daugybė sėkmingo lietuviško verslo kūrimo JAV pavyzdžių ir pastaruoju metu vis aktyviau įgyvendinama Lietuvos ekonominė diplomatija.
 
„2013 metais ES Tarybai pirmininkausianti Lietuva turės galimybę ne tik padidinti savo ekonominį matomumą JAV, bet ir reikšmingai prisidėti prie ES ir JAV prekybos liberalizavimo proceso“, – teigė ambasadorius.
 
Specialiame Ž. Pavilionio ir Lietuvos garbės konsulo JAV Stanley Balzeko jaunesniojo vardu forumo organizatoriams surengtame renginyje dalyvavo ūkio ministras Rimantas Žylius, užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas, Lietuvos garbės konsulai JAV, kiti garbingi svečiai.
 
Lietuvos verslo konfederacijos inicijuotas kasmetinis PLEF yra vienas didžiausių Lietuvos ekonomikos ir verslo plėtros renginių užsienyje.

Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą Čikagoje pasveikino lietuvių kilmės JAV Kongreso narys John Shimkus  
Rugsėjo 21 d. Čikagoje prasidėjusį Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą (PLEF) pasveikino JAV Kongreso Baltijos šalių grupės pirmininkas bei Energetikos pakomitečio vadovas John Shimkus. 

J.Shimkus savo darbo Kongrese metu daug prisidėjo prie Lietuvos narystės NATO, tačiau dabar, kongresmeno teigimu, svarbiausia yra įtvirtinti energetinį šalies saugumą bei plėsti tarpusavio ekonominius ir verslo ryšius.
 
Prisiminęs 2011 m. įvykusią pirmąją sertifikuotą JAV prekybos misiją Lietuvoje, kuriai jis vadovavo, J.Shimkus pasidžiaugė, kad Lietuvos verslo atstovai surengė grįžtamąjį prisistatymą Ilinojaus valstijoje.
 
Pasaulio lietuvių ekonomikos forume dalyvavęs Lietuvos užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas padėkojo J.Shimkui už jo testinę paramą svarbiausiems Lietuvos energetikos sektoriaus projektam.
 
E.Meilūnas su kongresmenu taip pat aptarė JAV politiką suskystintų dujų eksporto srityje.

Nuotraukoje: JAV kongresmenas J.Shimkus (viduryje) su užsienio reikalų viceministru E.Meilūnu (dešinėje) ir ambasadorium Ž.Pavilioniu (kairėje).
 

Up Next: Baigta!