Šalis, kurioje gyvename

Rinkimai į JAV LB Tarybą

Written by admin · 6 min read

Rinkimai į JAV LB Tarybą. Registracija internetu – tik iki balandžio 7 d.
Apklausa dėl vasaros vaikų stovyklos Centrinėje NJ

Visus bendruomenės lietuvius ir jų šeimų narius ( jeigu jie yra pareiškę norą tapti JABV LB nariais) kvečiame  registruotis internetu -iki balandžio 7 d.  ir gegužės 1-15 dalyvauti rinkimuose renkant JAV LB Tarybą.
Registracija internetiniam balsavimui jau vyksta! Iki balandžio 7 d.kviečiame Jus užsiregistruoti .
Centrinė NJ apylinkė-taip reiketų nurodyti apylinkę mūsų bendruomenės nariams, registruojantis internetu bei paštu.

Balsuoti bus galima:
1) internetu-registracija iki balandžio 7 d.:
Balsavimas internetu yra paprasčiausias ir efektyviausias būdas dalyvauti JAV LB Tarybos rinkimuose. Skatiname visus balsuoti internetu ir tik tam nesant galimybei, rinktis kitą balsavimo būdą.Norinčius  balsuoti internetu kviečiame iki balandžio 7 d. užsiregistruoti, siųnčiant laiškąi laišką adresu:  info@rinkimai2015.us

Kiekvienas asmuo privalo užsiregistruoti pats(-i), registracija už kitą asmenį nėra galima. Registracija internetiniam balsavimui jau vyksta!
Registracijoje privaloma pateikti šią informaciją:
vardą ir pavardę
gyvenamąją vietą
el. pašto adresą
apylinkę, kuriai priklauso(Centrinė NJ apylinkė šiuo atv.) , (jei apylinkei nepriklauso – nurodyti apygardą)

Pasibaigus registracijai balsavimui internetu, Krašto Rinkimų komisija pateiks užsiregistravusiųjų sąrašus apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms, kurios užtikrins, kad tie patys asmenys nebalsuotų paštu ir/ar asmeniškai.
Likus 2 savaitėms iki rinkimų pradžios, užsiregistravusieji balsavimui internetu gaus priminimą el. paštu su nuoroda balsavimui.
Balsuoti internetu bus galima bet kuriuo metu nuo 2015 m. gegužės 1 iki 15 dienos JAV LB Tarybos rinkimų svetainėje

2)asmeniškai , atvykstant į rinkimus apylinkėje(datą paskelbsime vėliau) 

3)paštu: norint balsuoti paštu, reikia pateikti savo gyvenamosios vietos adresą, kuriuo būtų siunčiama balsuotojo kortelė.                                                

Adresą reikia pateikti asmeniškai arba paštu iki balandžio 15 d. apylinkės rinkimų komisijai adresu:
Lithuanian- American Community                                                                                                                                                                  Central NJ Chapter                                                                                                                                                                                                 P.O. Box 1315
Brick, NJ 08723
US
Centrinės NJ rinkimų komisija                                                                                                                                                                                Eglė Stančauskas-pirmininkė                                                                                                                                                                                      Laimutė Nedzveckaitė                                                                                                              Latvienė                                                                                                                                                                                    http://www.rinkimai2015.us/commissions/chapter/45/
Balsuoti paštu galima tik toje apylinkėje ar apygardoje, kuriai balsuotoja(s) priklauso. Norintys balsuoti paštu, tačiau šiuo metu apylinkei nepriklausantys asmenys, atsiuntę savo adresą bus automatiškai įtraukiami į tos apylinkės narių sąrašą.      

Daugiau informacijos:  http://www.rinkimai2015.us/      

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-                                                                
Apklausa dėl lietuviškos vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos-2015 Centrinėje NJ
Kviečiame dalyvauti apklausoje tuos tėvelius, kurie dar nedalyvavo.Pagal atsiliepusiųjų skaičių spręsime, ar tikslinga surengti stovyklą. Atsiliepusiųjų skaičius dar nėra pakankamas.
https://docs.google.com/forms/d/14lWDV88y4GqVv0z_Qg6kAtUH1G-6W9XA1pGZB1sAmrE/viewform?c=0&w=1

Kviečiame atsiliepti ir dalyvauti apklausoje(nuoroda aukščiau) lietuvių ir mišrių šeimų tėvelius,kurie pageidautų, kad jų vaikučiai praleistų laiką vasaros stovykloje lietuviškoje aplinkoje. Stovykla veiktų tik dienos metu Lakewood/Jackson/Brick-arba netoli šių miestų, NJ valstijoje.
Kad galėtume susidaryti nuomonę, kiek ir kokio amžiaus vaikučiai stovyklą lankytų, ir ar stovyklą tikslinga organizuoti- prašome atsakyti į 7 klausimus, pateiktus apklausos anketoje (žemiau). Prašome nepamiršti spausti “SUBMIT” puslapio pabaigoje.

Some parents have expressed the desire to send their children to a Lithuanian New Jersey-based summer day camp. The camp would allow your child to spend their summer days with their friends in a Lithuanian atmosphere participating in heritage-oriented activities. So that we may better understand how many parents are interested, what age groups, and what timeline we want to focus on, please fill out the survey below. Don’t forget to hit “SUBMIT” at the bottom of the page.
Dėkojame iš anksto/We appreciate your thoughts!