Šalis, kurioje gyvename

Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius dalyvavo Dainų šventėje Čikagoje

Written by admin · 1 min read

Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius dalyvavo didžiausiame užsienio lietuvių metų renginyje – Dainų šventėje Čikagoje, JAV

  Šių metų liepos 3 d. – 5 dienomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius darbo vizitu lankėsi Čikagoje, kur dalyvavo metų didžiausiame užsienio lietuvių renginyje – Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje.

 

Sveikindamas renginio dalyvius ministras sakė: „Tautai labai svarbu tradicijos – Lietuvai ypatingai jos svarbios, nes jos sutvirtina, jos daro mus susitelkusius, jos kartais net ir pasitarnauja kaip ginklas, ir daugiau nei prieš dvidešimt metų apgynė laisvę. Šiandiena mes neturime savęs skirstytis į išeivius, į ateivius Turime tas pačias šaknis, tą pačią tėvynę, kurios niekas iš mūsų neatims, esame ta pati tauta.“

Nuo 1956 m. rengiama Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė šiemet vyko dešimtąjį kartą.  Ilinojaus universiteto Čikagoje paviljone pasirodė 65 chorai, jungiantys daugiau nei 1400 balsų, iš Jungtinų Amerikos Valstijų, Kanados, Lietuvos, ir Jungtinės Karalystės, renginyje taip pat koncertavo kviestiniai svečiai iš Lietuvos: žinoma lietuvių liaudies dainų atlikėja Rasa Serra bei instrumentalistas Saulius Petreikis. Šventės stebėti susirinko keli tūkstančiai lietuvių iš JAV, Kanados, Lietuvos ir kitų pasaulio kraštų, joje taip pat dalyvavo Čikagoje reziduojančio konsulinio korpuso atstovai ir kiti garbūs svečiai.

Renginio pradžioje parodytas vaizdo įrašas, kuriuo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino dalyvius ir svečius: „Daina mus lydi visą gyvenimą ir stiprina dvasią. Dainuodami mes, lietuviai, susigrąžinome nepriklausomybę. Išsaugojome savo kalbą ir kultūros unikalumą“, – sakė Prezidentė.

Vizito Čikagoje metu užsienio reikalų ministras susitiko su stambiausio lietuvišką veiklą užsienyje remiančio fondo „Lietuvių Fondas“ tarybos pirmininku S. Čyvu, valdybos pirmininku M. Kasniūnu ir kitais vadovybės nariais. Susitikimo, kuriame dalyvavo ir Užsienio lietuvių departamento direktorė G. Damušytė,  aptartas Užsienio reikalų ministerijos ir „Lietuvių Fondo“ bendradarbiavimas ir galimybė per Lietuvių fondo finansuojamus projektus stiprinti diasporos ryšį su tėvyne.

Vėliau vykusio ministro L. Linkevičiaus susitikimo su Lietuvių Bendruomenės atstovais: PLB pirmininke D. Navickiene, JAV LB tarybos pirmininku J. Polikaičiu bei valdybos pirmininke S. Šimkuviene ir Kanados LB valdybos pirmininke J. Kuraite-Lasiene, buvo kalbama apie  lietuvių bendruomenių stiprinimą, konstruktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos institucijomis ir visuomene.

Nuotraukose (fot. A. Vertelkaitė):

  1.  LR užsienio reikalų ministras L.Linkevičius sveikina šventės dalyvius;
  2. LR Prezidentės D. Grybauskaitės sveikinimo šventės dalyviams vaizdo įrašo transliacija;
    3.    (iš kairės) Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas S. Čyvas, ministras L. Linkevičius, Lietuvių Fondo tarybos narys ir buvęs pirmininkas A. Tamulis, Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas M. Kasniūnas ir užsienio lietuvių departamento direktorė G. Damušytė.