Šeima

Nacionalinio forumo „Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas” KOMUNIKATAS

Written by admin · 8 min read

LYTINIS ŠVIETIMAS AR LYTIŠKUMO UGDYMAS?
Nuomonės:
– Tėvų forumas nėra prieš nei lytiškumo ugdymą, nei lytinį švietimą. Jei apie saugų lytinį aktą kalbėti tinkamu laiku, tinkamo amžiaus vaikams, jo nesureikšminant, pateikiant kaip bendros visumos dalelę, viskas puiku. Tačiau, jei lytinis aktas prilyginamas greito maisto užkandinių sumuštinių valgymui, kai žmogus suprimityvinamas iki socialinio „gyvuliuko“, kur nesvarbu su kuo ir kaip, svarbu, kad saugiai, tuomet mes jau nesutinkame su tokia pozicija. Pasiklausius mums oponuojančių dirbančiųjų su reprodukcine sveikata, kai kurių Seimo narių, tos pačios sveikatos apsaugos ministrės, atrodo, kad kalba turi suktis vien apie aną galą, o visi kiti dalykai lieka fone.
Renaldas Jančiauskas – Lietuvos tėvų forumo tarybos narys

– Nematau priežasčių, kodėl mokykla neturėtų to kažkiek persikelti ant savo pečių. Juo labiau, jei profesionalų būtų sudaryti vadovėliai, kuriuose amžiui tinkama forma būtų paaiškinami tam tikri dalykai. Supratimo apie šeimyninį gyvenimą, santykius tarpusavyje, šeimoje, sakyčiau, mūsų šaliai taip pat trūksta. Mes esame kažkur pakeliui.
Meda Jonaitytė: – modelių agentūros bendrasavininkė
***
– Man atrodo, kad tai turi daryti ir tėvai, ir mokykla. Gana tų raganų medžioklių. Lytinis švietimas savo reikšme niekuo nesiskiria nuo šeimos finansų valdymo. Manau, kad tai vienintelis kelias, norint išvengti ligų plitimo ar šeimos planavimo problemų, kurių yra apstu. Bobučių „pezalai“, kad lytinis švietimas – jaunimo skatinimas seksui. Tai yra atsakingo požiūrio į seksą skatinimas. Aš nenorėčiau, kad bažnyčia spręstų už mano vaikų seksualinį ugdymą.
Agnė Jagelavičiūtė– stilistė
***
– Kaip tėvas, manau, kad niekas mano vaikų geriau neparuoš nei aš pats. Juk mokykloje ne visi pedagogai sugeba savo dalykus gerai išdėstyti, kad vaikams būtų aišku. Mokykloje dėl manęs asmeniškai tokio dalyko gali ir nebūti. Mūsų šeimoje tabu šiomis temomis nėra. Mano paties tėvelis, kai jau buvau paauglys, visuomet su manimi ir juoko forma ir rimtai pasikalbėdavo.
Karolis Sakalauskas: – aktorius, gaisrininkas
  http://lsveikata.lt/sveika-visuomene/lytinis-svietimas-it-pesimisto-ir-optimisto-zaidimas-2296

-.-.-.-.-.-.-.-.-

LYTIŠKUMO UGDYMAS GERIAU NEI LYTINIS ŠVIETIMAS
20014 gruodžio 19-ąją Seime vyko nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas”. Jį surengė Lietuvos Respublikos Seimas, VDU santuokos ir šeimos studijų centras, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (NŠTA) bei Lietuvos tėvų forumas (LTF). Renginyje buvo bandoma išgryninti lytiškumo ugdymo koncepciją, ją aiškiai atskirti nuo lytinio švietimo sąvokos, kuri iš esmės orientuota į kontracepcijos vartojimą ir kito asmens kūno, kaip juslinio pasitenkinimo objekto, suvokimą.
Nemažai pedagogų bei tėvų šias dvi iš esmės priešingas koncepcijas painioja. Forumo metu daug kalbėta apie jų skirtumus ir iš to kylančias pasekmes ne tik vaikų fizinei, bet ir psichinei bei moralinei sveikatai. Jame pranešimus skaitė ir kalbėjo Seimo narys Rimantas Dagys, atstovaujantis 51 Seimo narį vienijančiai grupei „Už šeimą“, profesorė dr. Birutė Obelenienė, Vilniau Universiteto docentė dr. Irena Eglė Laumenskaitė, Kauno Technologijos universiteto profesorius hab. dr. Gediminas Merkys, Lietuvos Edukologijos universiteto docentė dr. Stasė Ustilaitė, gydytojas ginekologas doc. dr. Eimantas Švedas, M. Romerio universiteto profesorius dr. Jonas Juškevičius, M. Romerio universiteto profesorius Saulius Arlauskas, Švietimo ir mokslo plėtotės centro atstovė Julija Sinicienė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos (NŠTA) atstovė, gausios šeimos mama Jolita Pukelienė ir kiti.
Forumo dalyviai paskelbė komunikatą (žr. žemiau).

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai
Žiniasklaidai
Nacionalinio forumo „Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas” KOMUNIKATAS
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnis skelbia, kad “tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus”. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 26 straipsnyje įtvirtina nuostata, kad „tėvai turi pirmumo teisę parinkti savo vaikams mokymą”. Įvertinęs pamatinę antropologinę tiesą, jog lytiškumas yra visą asmenį apimanti tikrovė, o ne laisvai pasirenkamas ar visuomenės konvencijomis priskiriamas individo saviraiškos būdas, Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas” konstatuoja:
Lytinis ugdymas, paremtas atsakomybės ir drovumo jausmu, vaidina esminį ir svarbiausią vaidmenį asmenybės moraliniame tapsme. Todėl grubia metodologine klaida laikytinas teiginys, kad žmogaus lytis yra individo laisvo pasirinkimo objektas ar remiantis visuomenės konvencijomis asmeniui priskiriamas saviraiškos būdas.
Vadovaudamasis pasaulio ir Europos valstybėse atliktų tyrimų duomenimis ,Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas” taip pat konstatuoja, kad:
*paauglių nėštumų mažėjimas yra tiesiogiai susijęs su tradicinių šeimos ir moralės vertybių puoselėjimu;
*didėjant kontracepcijos suvartojimui, daugėja paauglių nėštumų bei lytiškai plintančių (LPI) ir ŽIV/AIDS susirgimų;
*ankstyvi paauglių lytiniai santykiai yra rizikos elgsena, kelianti grėsmę ne tik fizinei sveikatai, bet ir psichiniam bei socialiniam asmens vystymuisi;
*pediatrinė hormoninės kontracepcijos indikacija nėra mokslo patvirtinta ir dėl to ši priemonė netaikytina nepilnamečiams asmenims (vaikams, paaugliams);
*kontracepcijos naudojimas (ypač sąveikoje su rūkymu) neigiamai veikia moterų sveikatą.

Todėl remdamasis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, kuriuo siekiama „išugdyti kiekvienam jaunuoliui vertybines orientacijas, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei pasaulėžiūrai formuotis, garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą”, ir atsižvelgdamas į tai, kad Lietuva dėl sparčiausiai tarp ES šalių mažėjančio gyventojų skaičiaus nyksta kaip tauta ir valstybė (viena priežasčių – mažas gimstamumas, šeimos institucijos erozija) bei siekdamas išsaugoti tautą ir valstybę ateinančioms kartoms ir ypatingą vaidmenį šiame procese teikdamas šeimai, kaip pagrindinei visuomenės ląstelei, Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai; lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas” pareiškia:
1. Tinkamiausia jaunimo rengimo šeimai nuostata – sutelkti dėmesį į sveiko ir atsakingo gyvenimo būdo propagavi1. mą pasitelkiant ir lytiškumo ugdymo programas, kurių tikslas – remiantis lyčių anatomijos, fiziologijos ir psichologijos savybėmis ugdyti jaunimo gebėjimą kurti abipuse atsakomybe, pagarba, draugyste ir meile grindžiamus brandžius tarpasmeninius santykius, vengti hedonizmo ir kito asmens išnaudojimo. Tik asmeninės atsakomybės suvokimas kaip lytiškumo ugdymo pagrindas gali apsaugoti žmones, ypač paauglius, nuo rizikingo elgesio ir paskatinti atidėti lytinius santykius iki visapusės brandos – pilnametystės, profesinio ir ekonominio savarankiškumo įgijimo.

Pabrėžiame, kad siekiant mažinti skaudžias socialines ankstyvų lytinių santykių pasekmes lytinis švietimas ar kontracepcijos propagavimas kaip priemonė paauglių nėštumams, LPI ir ŽIV/AIDS susirgimams kontroliuoti neturi prasmės be moralės ir atsakomybės ugdymo, todėl kai kurių politikų ir visuomenės grupių siūloma lytinio švietimo strategija nėra tinkama jaunimui rengti šeimai. Tuo tarpu lytiškumo ugdymu, priešingai nei lytiniu švietimu, įgyvendinami ilgalaikiai ir esminiai jaunos asmenybės ugdymo tikslai.

2. Tam tikrų suinteresuotų visuomenės grupių agresyvus mėginimas įteisinti naują – socialinės lyties (gender) sampratą dėl mokslinio ir socialinio nepagrįstumo laikytinas socialiniu eksperimentu arba bandymu rekonstruoti žmogaus prigimtį panaikinant prigimtinių vyriško ir moteriško pradų skirtį, suteikiant galimybę asmeniui rinktis lytinę tapatybę. Tokiais bandymais neabejotinai siekiama pakeisti civilizacijos eigoje natūraliai susiformavusią žmogiškosios tapatybės (ir lytiškumo) sampratą bei iš jos išplaukiančias ir tradicinėmis tapusias vertybes bei jas saugančias moralės normas. Todėl tai kelia grėsmę ne tik tautos ir valstybės, bet ir žmogiškosios civilizacijos ateičiai.

3. Projektuose (pvz., Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo, vadinamoji Stambulo konvencija), kuriuose siūloma įvesti naują lyties sampratą, akivaizdžiai ignoruojama žmogaus prigimtis ir joje užprogramuota socialinių vaidmenų specifika. Todėl racionaliai nepagrįsti yra siūlymai lyčių lygybės šeimoje bei kitokioje artimoje aplinkoje problemas spręsti voliuntaristiškai paneigiant moters ir vyro biologinę tapatybę bei jos nulemtus socialinius vaidmenis.
Pripažindamas, kad šeimos gyvenime egzistuoja neproporcingas, moterį eksploatuojantis socialinės naštos (pareigų) pasiskirstymas, Forumas kartu pabrėžia, kad proporcingas pasiskirstymas įmanomas ne dirbtinai suvienodinant vyro ir moters socialinius vaidmenis, bet derinant vyro ir moters pareigas šeimoje remiantis abipuse pagarba, supratimu ir meile, o ne moters socialinio vaidmens priskyrimu vyrui ar vyro vaidmens moteriai.

4. Lietuvos visuomenei atkakliai mėginama primesti socialinės lyties teoriją, vadinamąjį genderizmą, kuris aki vaizdžiai prieštarauja tradicinei tautos kultūrai, gyvensenai, pasaulėžiūrai, paprotinei moralei ir teisei bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintai šeimos sampratai. Galiausiai – neatitinka didžiosios daugumos Lietuvos piliečių nuostatų.

Pastebima, kad socialinės lyties ideologija vis radikaliau ir agresyviau pretenduoja į vienintelės teisingos pasaulėžiūros ir vienintelio teisingo gyvenimo būdo statusą, siekdama priversti visus paklusti šiai ideologijai. Taip paminama viena iš pagrindinių Vakarų civilizacijos vertybių -minties, įsitikinimų ir sąžinės laisvė bei daugelio šalių konstitucinės nuostatos, kurios teigia, kad minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma, todėl niekas negali kito asmens versti ir būti verčiamas pasirinkti ir išpažinti pasaulėžiūrą, religiją ar tikėjimą, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, kad tėvai ir globėjai nevaržomai rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.

Pabrėžiame, kad sąmoningai sujaukiant socialinius lyčių vaidmenis, seksualines perversijas, akivaizdžiai prieštaraujančias tradicinei moralei, įteisinant kaip normą, „gender” ideologija dirbtinai paverčiama socialiniu etalonu ir yra visapusiškai propaguojama, estetizuojama ir net heroizuojama. Tuo tarpu tradicinei, išaugusiai iš tūkstantmetės žmonijos patirties, moralei atstovaujančios pilietinės visuomenės grupės yra nepagrįstai marginalizuojamos ir stumiamos į socialinį užribį, netgi kriminalizuojamos.

Nacionalinis forumas „Jaunimo rengimas šeimai: lytiškumo ugdymas ar lytinis švietimas” kviečia Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę, valstybės ir valdžios institucijas bei visuomenę būti ypač atidžiais, nes:

Radikalusis genderizmas, niekindamas ir agresyvios pasaulėžiūrinės prievartos būdu stumdamas iš visuomenės gyvenimo kitas pasaulėžiūras ir socialines praktikas, rizikuoja atsidurti šalia pačių brutaliausių, civilizacijos požiūriu nepasiteisinusių, morališkai pasmerktų ir pripažintų nusikalstamomis ideologijų.

Raginame neatidėliojant parengti ir įtraukti į formaliąsias bendrojo lavinimo ir ugdymo programas Jaunimo rengimo šeimai programą, pagrįstą atsakingo lytiškumo ugdymu bei rizikos vengimo nuostatomis.

Kviečiame atvirai ir principingai diskutuojant su naujosios socialinės lyties (gender) ideologijos propaguotojais atskleisti visuomenei šios ideologijos keliamą pavojų, ginti ir tvirtinti šeimos instituto svarbą ir visomis išgalėmis saugoti šeimą kaip pagrindinę visuomenės ląstelę, nuo kurios priklauso tautos, valstybės ir civilizacijos likimas.
Forumo iniciatoriai:
Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinė grupė „Už šeimą”, VDU, Santuokos ir šeimos studijų centras, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija Lietuvos tėvų forumas
Komunikato nuostatoms pritaria:
Sigitas Tamkevičius SJ – Kauno arkivyskupas metropolitas
Lietuvos intelektualai ir nevyriausybinės organizacijos:
Saulius Arlauskas – teisės filosofas, profesorius,
Antanas Buračas – LMA akademikas, profesorius, Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, LŽTA narys,
Onutė Drūlienė – skulptorė, pedagogė, dailininkų sąjungos narė,
Vladas Kančiauskas – dailininkas, skulptorius, LŽTA narys,
Krescencijus Stoškus – filosofas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos kultūros kongreso ir Nepartinio
demokratinio judėjimo tarybos pirmininkas,
Laura Janulevičiūtė – teologė, teisės magistrė,
Gediminas Navaitis – psichologas, M. Romerio universiteto profesorius,
Jūratė Markevičienė – kultūros antropologė, paveldosaugininkė; tarptautinė kultūros paveldo ekspertė –
ICOMOS narė, LŽTA narė,
Gediminas Merkys – sociologas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras,
Alvydas Pauliukevičius – medicinos mokslų daktaras, profesorius, LŽTA narys,
Vytautas Rubavičius – rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras,
Jolanta Trinkūnienė – gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė,
Gytis Vaitkūnas – dailėtyrininkas, kultūrologas.
Ateitininkų federacija
Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacija
Lietuvos žmogaus teisių asociacija (LŽTA)
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija (LŽTGA)
Asociacija Nepartinis demokratinis judėjimas (NDJ)
Piliečių gynimo paramos fondas
Lietuvos teisininkų sąjunga „Nuomonės”
Kaišiadorių rąj., Žąslių lopšelis-darželis „Žaliasis klevelis”
Lietuvos šeimos centras
Kauno kartų namai
Kauno krikščioniška gausių šeimų bendrija “Ateitis”
Aleksoto katalikių moterų draugija
Jurbarko dekanato šeimos centras ir Jurbarko dekanato katechetų metodinis būrelis
Katalikų tėvų asociacija
Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras
VŠĮ Asmenybės ir profesinio ugdymo strategija (APUS)
Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras
Kauno vokiečių kultūros centras
Lietuvai pagražinti draugija
Lietuvos aeroklubas
Panevėžio krikščioniško pilietinio veikimo forumas
Tėvų pedagogų sąjūdis
Socialinės veiklos asociacija „Šviesos kampelis”
Asociacija „Vilniui ir tautai”
Lietuvos graikų visuomeninių organizacijų asociacija
VŠĮ Darnaus vystymosi centras
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

2014 m. gruodžio 19 d.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.

LYTINIS ŠVIETIMAS AR LYTIŠKUMO UGDYMAS?
Nuomonės:
– Tėvų forumas nėra prieš nei lytiškumo ugdymą, nei lytinį švietimą. Jei apie saugų lytinį aktą kalbėti tinkamu laiku, tinkamo amžiaus vaikams, jo nesureikšminant, pateikiant kaip bendros visumos dalelę, viskas puiku. Tačiau, jei lytinis aktas prilyginamas greito maisto užkandinių sumuštinių valgymui, kai žmogus suprimityvinamas iki socialinio „gyvuliuko“, kur nesvarbu su kuo ir kaip, svarbu, kad saugiai, tuomet mes jau nesutinkame su tokia pozicija. Pasiklausius mums oponuojančių dirbančiųjų su reprodukcine sveikata, kai kurių Seimo narių, tos pačios sveikatos apsaugos ministrės, atrodo, kad kalba turi suktis vien apie aną galą, o visi kiti dalykai lieka fone.
Renaldas Jančiauskas – Lietuvos tėvų forumo tarybos narys
***
– Nematau priežasčių, kodėl mokykla neturėtų to kažkiek persikelti ant savo pečių. Juo labiau, jei profesionalų būtų sudaryti vadovėliai, kuriuose amžiui tinkama forma būtų paaiškinami tam tikri dalykai. Supratimo apie šeimyninį gyvenimą, santykius tarpusavyje, šeimoje, sakyčiau, mūsų šaliai taip pat trūksta. Mes esame kažkur pakeliui.
Meda Jonaitytė: – modelių agentūros bendrasavininkė
***
– Man atrodo, kad tai turi daryti ir tėvai, ir mokykla. Gana tų raganų medžioklių. Lytinis švietimas savo reikšme niekuo nesiskiria nuo šeimos finansų valdymo. Manau, kad tai vienintelis kelias, norint išvengti ligų plitimo ar šeimos planavimo problemų, kurių yra apstu. Bobučių „pezalai“, kad lytinis švietimas – jaunimo skatinimas seksui. Tai yra atsakingo požiūrio į seksą skatinimas. Aš nenorėčiau, kad bažnyčia spręstų už mano vaikų seksualinį ugdymą.
Agnė Jagelavičiūtė- stilistė
***
– Kaip tėvas, manau, kad niekas mano vaikų geriau neparuoš nei aš pats. Juk mokykloje ne visi pedagogai sugeba savo dalykus gerai išdėstyti, kad vaikams būtų aišku. Mokykloje dėl manęs asmeniškai tokio dalyko gali ir nebūti. Mūsų šeimoje tabu šiomis temomis nėra. Mano paties tėvelis, kai jau buvau paauglys, visuomet su manimi ir juoko forma ir rimtai pasikalbėdavo.
Karolis Sakalauskas: – aktorius, gaisrininkas
 http://lsveikata.lt/sveika-visuomene/lytinis-svietimas-it-pesimisto-ir-optimisto-zaidimas-2296