Šeima

Ruduo – vestuvių metas

Written by admin · 1 min read

Lietuviai dažniausiai tuokdavosi rudenį – nuėmę derlių, užbaigę visus žemės ūkio darbus. Vienas originaliausių Švietimo epochos Europos rašytojų, lietuvių literatūros klasikas Kristijonas Donelaitis poemos ,,Metai” dalyje  ,,Rudenio gėrybės”, nemaža vietos skiria vestuvėms (svodbai). Lyg šiol lietuviai lyg ir prisilaiko išlikusio papročio – tuoktis rudenį…

Paskutinį rudens mėnesį –  lapkričio 15 dieną susituokė dr. Algio ir Vijos (Violetos) Paulių sūnus Algis Stasys Paulius su Kristin Nicole Lowden.

Vienmečiai Algis ir Kristin draugavo nuo gimnazijos laikų. Draugystė tęsėsi ir studijų metu. Algis išvyko į Denver’į, Colorado valst., kur studijavo gegologiją, vėliau pasirinko kulinarijos meną. Jis sėkmingai baigė Denverio Art institute of Colorado, įgijęs kulinaro specialybę. Šiuo metu dirba vienoje Denverio pensininkų bendruomenėje direktoriaus pavaduotoju, atsakingu už maitinimą. Algis, kaip ir jo broliai, sesės, mokėsi lituanistinėje mokykloje. Jis ją lankė Čikagoje. Iki išvykimo į Denverį buvo aktyvus jūrų skautas.

Kristin dirba mokytoja vaikų darželyje. Ji baigė kolegiją Illinois valst. Kad gautų leidimą dirbti su vaikais Colorado valst., išlaikė papildomus egzaminus. Jaunieji po neilgo medaus mėnesio grįš atgal į Denverį. Abu mėgsta slidinėti.

Vestuvės vyko viešbutyje the Westin Chicago Northwest. Iškilmių pradžioje jaunieji su būriu draugų šoko išeivijoje tapusia tradicinę ,,Rezginėlę”, kurią svečiai, o jų buvo apie tris šimtus, sutiko gausiais plojimais. Vėliau buvo pašoktas tradicinis jaunųjų valsas  (nuotr. apačioje)į kurį įsijungė ir jų tėvai.

Skambėjo lietuviškasis ,,Ilgiausių metų”. Įdomu, kad nepatingėta išspausdinti specialų Dainorėlį (Songbook), kuriame net dvi dešimtys lietuviškų dainų. Šias dainas išeivijos jaunimas išmoksta skautų sueigose. Tai: ,,Pilki keleliai dulka”, ,,Daug daug dainelių”, ,,Baltos burės plazda”, ,,Suk suk ratelį”, ,,Ant kalno mūrai” irk t. Dalį jų dainavo jaunimas su tokiu užsidegimu, kad buvo gražu stebėti ir klausyti.

Vaišėse, be abejo, vyravo anglų kalba – juk jaunosios pusė anglokalbiai.

Jūros skautų, ,,Bičiulystės” redaktorių vardu sveikiname jaunuosius Algį ir Kristin Paulius ir linkime jiems gražaus, prasmingo šeimyninio gyvenimo.