Šeima

Šeima – Dievo kūrinys

Written by admin · 1 min read

Bandoma įpiršti terminą „Šeimos institutas“. Tai neurolingvistinis programavimas: sukuriamas terminas, kuris diegiamas į žmonių sąmones. Pvz. buvo „gimstamumo mažinimas“, „žmonių skaičiaus kontrolė“,  bet paskui susiprotėjo po gražiais žodžiais  slėpti šėtoniškus sumanymus. Dabar sako „Šeimos planavimas“.  Tikslas – neleisti gimti vaikams, o jei gims, – tokius nenorimus nužudyti.

Lygiai ir „Šeimos institutas“ – moko, kad kilo iš evoliucijos ir sukurtas žmogaus genijaus. Institutų daug. Švietimo, kariuomenės, teisės institutai…

 

Šeima sukurta į Dievo paveikslą: Tėvą, Sūnų ir Šv, Dvasią. Šeima- namų Bažnyčia.
O jei šeima – institutas – jį galima pakeisti. Jau priskaičiuojama 52 lytys. Variantų daug.
Šeima kaip ląstelė. Jos sudaro tautas, valstybes. Jei sveika ląstelė –sveikas organizmas. Jei serga, reikia pirma gydyti ląstelę.  Tautos atgimimas, Bažnyčios atgimimas – kyla iš šeimos atgimimo.

Žmogus, kaip madinga dabar sakyti, kitos orientacijos, turi priimti Dievo planą: Lytis vyras, lytis moteris. Daugiau nėra ir atgailauti.

Kodėl protestantai ėmė šventinti „kitų orientacijų“ žmones į kunigus, net vyskupus? Nes jie priėmė šeimą kaip „institutą“. Kovos prieš Dievą, prieš šeimą tikslas yra paverstai žmones satanistais.

Daug iššūkių šiais laikais Pvz. Vaikinas atveda merginą ir sako bočiams: „ji čia gyvens“. Jei norim likti krikščionimis, kito pasirinkimo nėra – statom namų Bažnyčią, kuriam krikščionišką šeimą arba Sodomą ir Gomorą.

Šeima – 1 iš 5 požymių, atskiriančių žmogų nuo gyvulio. Nors tarp gyvūnų yra šeimos bruožų. Pvz. sakoma, kad jei žūsta vilkas, tai jaunas vilkas ateina į šią šeimą ir rūpinasi vilkiukais, bet neįsitraukia  į gimininius santykius su vilke. O su liūtais kitaip – kai ateina jaunas liūtas į šeimą, išvijęs senąjį, jis pirmiausia papjauna senojo liūtukus.

2 požymis – tikėjimas, 3 – protas. 4-5 gėda ir sąžinė (nes be gėdos nėra ir sąžinės, o be sąžinės nėra ir gėdos).

Jei žmogus praranda šeimos sampratą, jis praranda ir žmoniškumą.

Kova už protą. Jei lieka siela be žmogiškumo tik su protu, šioje liekanoje gauname demoną. Tai satanizmo laidininkas. Šitos būtybės nejaučia kito skausmo. Jei reikia, kitą papjaus ir suvalgys.

Bažnyčia – žemės druska. Tikslas atstatyti  šeimą. Kad išspręsti uždavinį:
1. Turėti galutinį rezultatą, idealą. 2. Planą, kaip darysi. 3. Resursus, už ką darysi.

Kad padėti, žmogui reikia: giliai suprasti krikščioniškos šeimos sampratą. Santuokos tikslas – auklėti naują krikščioniškos tautos kartą. Renkantis vyrą/žmoną pamastyti, ar gebės krikščioniškai auklėti vaikus. Ne architektus, kosmonautus, ne ekonomistus, – krikščionis. O jei šeima tam tikslui netarnauja – ji betikslė. Svarbiausia žemėje būti tėvu, motina, o visokios specialybės – antraeilis užsiėmimas.
Protojerėįjus Dmitrijus Smirnovas