Šis bei tas

Muzikiniai intervalai ir muzikinis horosokopas arba viskas apie Jus

Written by admin · 5 min read

Prancūzijos Sorbonos universitete po 400 metų pertraukos, pradėta dėstyti astrologijos disciplina. Kodėl? Tam, kad išmokti pažinti unikalaus žmogaus likimą. Šis mokslas ar menas buvo populiarus praeityje, bet nėra toks populiarus šiomis dienomis. Tačiau prabėgus šimtmečiams vėl susidomėta kaip žvaigždžių pagalba perskaityti unikalius žmonių charakterius, sielų modelius.

Egzistuoja ir muzikinis horoskopas. Kiekvienas gamos laipsnis ( jų yra dvylika) turi savo funkciją (savitumą) dermėje. Dvylika skirtingo aukštumo garsų, dvylika skirtingų nuotaikų, charakterių, dvylika muzikinių zodiakų. Kuomet skamba du garsai vienu metu, t. y. du muzikiniai zodiakai, girdime skambesį, kuris gali būti apibūdinamas kaip:
1.    Darniai skambantis (tercija, seksta)
2.    Nedarniai (sekunda, septima)
3.    Tuščiai (kvarta, kvinta),
4.    Susiliejantis (prima, oktava)
5.    Padidntas ir sumažintas.
 
Susipažinkime, kaip įprasti zodiakai skamba muzikinėje klaviatūroje.
Nedarniai skambantys yra vadinami ‘’vilko intervalais’’. Susitikus šių zodiakų žmonėm galimi nesusipratimai.
Tuščiai skambantys, tai – nepapildancios, skirtingų interesų sielos.
Susiliejantys – iš pirmo žodžio suprantantys vienas kitą.

Susiliejantys zodiakai

Gana retai susijungia t.y. susiriša bendram gyvenimui dvi sielos, gimusios po tuo pačiu zodiaku. Susitikti susitinka, bet dėl savo panašumo, tarsi du vandens lašai, išsiskiria. Reikia papildančių, diskutuojančių sielų, tik ne besiginčijančių, nes ginčas – žodinės varžytuvės.
Susiliejančios sielos abi dažniausia yra jau subrendusios arba abi yra toje pačioje tobulėjimo stadijoje. Jos jau perėjo vystymosi stadijas ir jas neskiria, bet vienija požiūriai, abi adekvačiai yra prisitaikiusios gyventi ‘’rupiajame‘’ pasaulyje. Jos jaučia ir išgyvena gyvenimo pilnatvę, visapusiskai dalyvauja gyvenimo kūrime, žvelgia į ateitį su viltimi, svajonėmis, tarsi kvėpupja tuo pačiu oru ir minta iš to paties dvasinio šaltinio. Susiliejančios sielos – altruistinės žmogaus sielos. Jos siekia išeiti iš savo vidaus į išorę, savo širdimi ir troškimais pajusti kitų žmonių siekius, juos pripažnti ir gerbti kaip savo paties dalelę. Jos nenori valdyti ir savo malonumui išnaudoti artimą, tik altruistiškai elgtis su artimu ir susijungti su juo.
Susiliejančių intervalų (rė – rė; fa – fa…) skambesį muzikoje vadiname unisonu. Posakis „jie tai daro unisonu“ reiškia, kad sielos atlieka veiksmą vienu laiku, sutartinai, darniai, tarsi to mokėsi iš anksto, turėjo ilgą repeticiją.
Unisonu skambančių garsų pora gali turėti skirtingus tembrus, skambesio savitumus. T. y. kiekvienas iš mūsų turi kažką savito, žaviai unikalaus, nepakartojamo.  Tačiau šių dviejų susiliejančių sielų pasaulis yra įstabus.
Šį skambesį atspindi šie zodiakai:
Liūtas – Liūtas, Mergelė – Mergelė, Svarstyklės- Svarstyklės, Skorpijonas – Skorpijonas

Nedarniai skambantys zodiakai

Tai šalia (artimiausi kaimynai) esantys du klavišai. Kaimyninis klavišo santykis galimas tiek į viršų, tiek žemyn. Tai – sekundos intervalas. Mažoji sekunda yra laikoma labiausia nedarniu, nesutariančiu dvigarsiu muzikoje, žinoma po tritonio. Prie nedarnių priklauso ir septimos intervalas.

Nesvarbu, kad kaimyninio klavišo teritorija yra šalia, tačiau šie muzikiniai garsai nespasižymi kaimyniškais santykiais. Šių sielų skambesys tarsi lietuviškų sutartinių giedojimo metu išgauti sąskambiai. Jie galėtų būti apibūdinami kaip: ‚,gražu, kad net ausį rėžia‘‘. Gyvenimiškame kontekste sekundinis atitikmuo būtų toks: dvi asmenybės, kurios kalba ta pačia kalba, bet nesusikalba. T. y. kiekvienas turi savo nuomonę, kurią palaiko ir nesistengia surasti bendrumo taškų.
Pokalbio būdas primena lietuviškas sutartines. Sutartinėms būdingas: 

–    Lietuvių sutartinėse sutinkama siauros apimties melodika, melodija nėra daininga, plati, banguojanti, nes pagrindinis siekis yra balsus sumušti.       Siauras melodikos diapazonas – tai siauras pokalbio temų, interesų laukas.
–    Intonacijos  stabilumas – laikomasi savo temos, neįsiklausant į pašnekovo argumentus, pastebėjimus.
–    Derminės traukos nebuvimas reiškia, kad nėra simpatijos žiburio vienas kitam.
–    Pasikeičiamą keiksmažodžiais, nemaloniais žodžiais, būtent: gausūs archajiški refrenai: tūto, tatato, lingo,  dūno ir pan.
–    Būdinga politekstija: viena galvojama, kita kalbama, nenuoširdumas.
Pvz: Avinas ir Jautis, Jautis –Dvynys, Dvynys-Vėžys, Vėžys – Liūtas, Liūtas – Mergelė, Mergelė- Svarstyklės, Svarstyklės – Skorpijonas, Skorpijonas – Šaulys, Šaulys – Ožairagis, Ožiaragis –Vandenis, Vandenis – Žuvys. 
Taip pat:  Avinas – Dvynys, Jautis – Vėžys, Dvynys – Liūtas, Vėžys – Mergelė, Liūtas – Svarstyklės, Mergelė – Skropijonas, Svarstyklės – Šaulys, Skorpijonas – Ožiaragis, Šaulys – Vandenis, Ožiaragis – Žuvys, Vandenis – Avinas, Žuvys – Jautis.

Darniai skambantys zodiakai

Tarsi sutuoktiniai šeimoje. Pagal dieviškąjį sumanymą, vyras ir moteris buvo sutverti vienas kitam. Sutvėręs vyrą ir moterį, Dievas juos palaimino ir įdiegė potraukį tam, kad gyventų glaudžioje vienybėje “duo in carne una”.
Tarp dviejų partnerių vyrautų bendravimo principai: nuoširdumas, pasitikėjimas, pusiausvyra, meilė, atleidimas, darnus gyvenimas, talentų atskleidimas, asmens vertės pajautimas.

Šie šeimos aspektai –  tarsi tercijinio pritarimo arba „tūravojimo“ dainose principai. Tai pasiekiama ne ilgų repeticijų pagalba, derinant, stengiantis susilieti, tai atliekama iš širdies, pasiklausius, kaip vedantysis traukia melodiją ir tuomet įsiliejama tercija žemiau. Tai – tarsi nulemta Dievo, iš aukščiau ir tai nepasiekiama jokių treniruočių pagalba.     Parindinis ‚,turavojimo‘‘ principas: dainuojant laikomasi sutarimo, darnių melodinių santykių, lankstaus požiūrio,
melodinio – psichologinio stabilumo, bet pirmiausia sutarimo su pačiu savimi ir artimu. Tai – neprievartinis aktas, bet sąmoningas draugystės išsaugojimas.
Turavojimas – senas lietuvių tautos bruožas dainose. Turavojo lietuviai eidami į darbus, pabaigus darbus, švenčiant vestuves, kalendorines šventes. Be dainos – jokia šventė.“ Tai tarsi įaugę į lietuvio kraują.  Jam gražu, kuomet daina liejasi erdvėje. Šis procesas ne tik atlikimas, bet ir kūrimas, komponavimas, reikalaujantis meniško talento. Darniai skambantys intervalai gali būti dviejų rūšių:

1. Darnus, bet liūdnokas, ilgesingas sąskambis.

Tai daugiau lyrinis, susimąstęs, bet neskausmingas sąskambis. Gali būti, kad vieno iš partnerių gyvenimas yra lydimas dažnokų ekskursų į praeitį, į prisiminimus. Vienas iš dueto narių yra stabilus, jis jaučia visišką pasitenkinimą, yra visiškoje harmonijoje. Tačiau antrą partnerį yra apėmęs liūdesys, jį slegia ilgesys, jo širdis kažko ilgisi. Jo siela dėl kurios nors priežasties nesidžiaugia, liūdi. Ko gero, liūdintis asmuo – moteris, kuri gal būti liko nesuprasta ir iki galo neįvertinta. Šiam duetui iširti pavojaus nėra, jis darnus, tik jį temdo reti debesys.

Šiuos santykius atspindi šie zodiakai:

Avinas – Vėžys, Jautis – Liūtas, Vėžys – Svarstyklės, Liūtas – Skorpijonas, Mergelė – Šaulys, Svarstyklės – Ožiaragis, Skorpijonas – Vandenis, Šaulys – Žuvys, Ožiaragis – Avinas, Šaulys – Jautis, Žuvys – Dvynys.

2. Linksmas, nuotaikingas darnus sąskambis

Tai tarsi labai sėkmingos santuokos pavyzdys, kantriai ir džiugiai kartu keliaujančiųjų per ‚,šiltą ir šaltą‘‘ duetas, kuris gali būti aprašomas tik meilės romanuose. Deja, tai ne du visiškai vienodi vandens lašai, tai skirtingi, bet panašūs savo savybėmis, papildantys vienas kitą dvasiškai. Juos riša emocinis intymumas, poros veiksmai įkvepia vienas kitą. Jie   tarsi stiklo gabalėliai surinkti į gražią ir išraiškingą mozaiką. Zodiakų ir siela ir kūnas yra susilieję į vieną indą, kuri groja lyg darnus instrumentas. Idealiai pasiskirstytos funkcijos šeimoje ar partnerystėje. Jų neslegia atsakomybė ir globa vienas kito atžvilgiu. Nėra esminių neatitikimų, trukdžių, nes pora vienas kitą gerai supranta ir perpranta, juos sieja ne vien giminystės ryšiai, bet tarpusavio priklausomybė priimama kaip brangi dovana.
Šiuos santykius atspindi šie zodiakai:

Avinas – Liūtas, Jautis – Mergelė, Dvynys – Svarstyklės, Vėžys – Skorpijonas, Liūtas – Šaulys, Mergelė – Ožiaragis, Svarstyklės – Vandenis, Skorpijonas – Žuvys, Šaulys – Avinas, Ožiaragis – Jautis, Vandenis – Dvynys, Žuvys – Vėžys.

Tuščiai skambantys intervalai

Tai tarsi viduramžių epochos atitikmuo muzikoje. Jos garsų skambesyje jaučiama viduramžio kario ištvermė, stiprybė, dvasingumas, nebuitinė ir nemateriali kalba. Tai sukuriama žodžių, susijungusių su šventąją melodija pagalba. Susipynę kartu, jie suteikia iškilmingumo pojūtį, kuris yra  ir dieviškumo išraiška. Viduramžių dieviškumo išraiška skendi skaidrioje ramybėje ir yra ekstaziškai pašlovinta, nes mintys pašlovintos atspindėti nežemiškus, bet aukštesnius dangiškuosius tikslus.

Kaip minėjau, du garsai – zodiakai yra dvi stiprios asmenybės, kurios patrauklios visiems kitiems, tik ne vienas kitam. Tarp jų nėra gilaus ryšio, nes jie nėra nuoširdūs – atviri vienas kitam, todėl, kad skamba oficialiai, bažnytiškai. Nors vienas kitam rodo pagarbą, bet vienas prie kito neprisiriša. Jie tarsi gerai susirepetavę atlikėjai, bet ne veiksmo, kurį palydi emocijos, autoriai. Tarp jų nėra užsimezgusių gilių žmogiškų tarpusavio santykių. Galbūt todėl, kad kiekvienas domisi tik savimi ir nėra linkę priartėti vienas prie kito. Jie vengia emocinio kontakto, tarp jų nėra paslapčių. Nėra temų, kurios būtų įdomios abiems. Atskirai paėmus jie yra asmenybės. Kiekvienas iš jų pasiaukojęs tikslui, aukštesniajam idealui, nei savęs atidavimui vienas kitam.

Šiuos saskambius išgauna šie zodiakai:

Avinas – Mergelė, Jautis – Svarstyklės, Dvynys – Skorpijonas, Vėžys – Šaulys, Liūtas – Ožiaragis, Mergelė – Vandenis, Svarstyklės – Žuvys, Skorpijonas – Avinas, Šaulys – Jautis, Ožiaragis – Dvynys, Vandenis – Vėžys, Žuvys – Liūtas.

Taip pat šių zodiakų pora:
Avinas – Skorpijonas, Jautis –Šaulys, Dvyniai – Ožiaragis, Vėžys – Vandenis, Liūtas – Žuvys, Mergelė – Avinas, Svarstyklės –Jautis, Skorpijonas – Dvyniai, Šaulys – Vėžys, Ožiaragis – Liūtas, Vandenis – Mergelė, Žuvys – Svrastyklės.
 
Padidinti ir sumažinti intervalai

Tai – nerimą nešantys intervalai. Vienas kitam palankumo nedemonstruojantys, nemalonumus sukuriantys du zodiakai.

Tritonio intervalas, tai pats nepastoviausias dviejų sielų skambesys.  Ankstyvojoje muzikoje jis buvo vadinamas diabolus in musica arba „velnio intervalu“. Susitikusių dviejų sielų tarpusavių santykiai bus įtempti, nerimastingi, juos lydės stresas, baimė, jaudulys, santykai bus ,,pakibę ant plauko‘‘.

Pvz.: Mergelė – Žuvys, Avinas – Svarstyklės, Skorpijonas – Jautis, Jautis – Skorpijonas, Šaulys – Dvynys, Dvynys – Šaulys, 0žiaragis – Vėžys, Vėžys – Ožiaragis, Vandenis – Liūtas, Liūtas – Vandenis.