Tėvynė mūsų

Prie Dangaus vartų

Written by admin · 4 min read

Čia, aišku, perkeltine prasme. O iš tiesų tai prie Seimo, o ne Dangaus vartų išsirikiavo 27 partijos, pretenduojančios į Lietuvos valdžios atstovus. Ir ne šiaip sau, o savo programose prirašiusios daug ir gražių darbų, kuriuos padarys, balsuotojų labui! Jūs tik balsuokite…

Juo labiau, kad pažadai tie – niekis! Jų nereiks tęsėt… Jokios bausmės už tai negęsia. Visai ne taip kaip Islandijoje – visa Vyriausybė perduota teisman už „krizinius“ darbelius! Arba Kinijoje – už 1 nukorumpuotą milijoną  – mirties bausmė!
Tai ką turėtų daryti mūsiškiai 1 200 milijonierių, kai jų pinigėliai visut visutėliai įtartinai kvepia?

Tiesa, jau buvo pasklidęs svilėsių kvapas ir mūsuose, kai Prezidentė apreiškė savo valią dėl neįrodytų turtų kilmės ir jų konfiskavimo!Bet…kaip Lietuvoje ir priimta –pažadėjo vargšus patiešino, o užmiršo (?!) įvykdyti ir negriešino…

Tai šitie pažadukai per 22 „demokratijos laikus“ Lietuvoje jau išsiryškino ir niekas jais nebetiki. Įdomūs tik naujieji, tiek pagal savo pranašų atliktus darbus, tiek pagal ateity žadamus, tiek pagal rinkėjų norimus…

„Naujųjų politinių jėgų“ paradą pradeda pati didžiausia, net 4 partijų koalicija „Už Lietuvą Lietuvoje“!
Jau pavadinimas kažkaip įtartinai kvepia europarlamentaro V.Tomaševskio pasiūlymu Lietuvai integruotis į Lenkiją… Žvilgtelėkime kaip tų 4 partijų vadovai įsivaizduoja Lietuvą Lietuvoje?

Kaip Lietuvoje ir priimta, kad vyrai saugiai slepiasi už bobų sijonų, taip ir 4 partijų vadovai koalicijos skydu pasirinko signatarę B.Valionytę. Ji ir signatarų klubo Prezidentė, ji ir nuslėptos Lietuvos istorijos viešintoja – išleido 4 tomus (2 000 psl.!!!) fotografuotos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo albumus, ji ir išėjusių Anapilin signatarų atminties knygų leidybos organizatorė, ji ir paminklų Lietuvos didvyriams rėmėja…
Žodžiu, pati ta su gražių darbų didžiule kraite.

Jei antroji pagal sąrašo didumą partija – „Drąsos kelias“ – irgi pasipuošė vadove-moterimi N.Venckiene, bei K.Brazauskienės partija –  irgi gal duos moteriškę, tai Lietuvoje jau antrą kadenciją klostosi panaši situacija, kai vyras Premjeras (pvz., A.Kubilius), pasislėpęs už 4 bobų sijonų (Prezidentės, Seimo Pirmininkės, Finansų ir Krašto apsaugos ministrių) nukrizino taip šalį, kad ir sapnuose to nesusapnuosi! Vienok, nėra kam ir į ausį trenkti, kai aplink vien moteriški auskarai tviska…
Tai dvi garantuotas moteriškaites Seime jau turime – dvi vadovaujančios kėdės jau aiškios, „Drąsos kelio“ sąrašo net nepradėjus kedenti ir kontraversiškos K.Brazauskienės milijonų stekenti. Bet grįžkime prie Lietuvos Lietuvoje koalicijos, kuri turėtų „nešti Sąjūdžio gaivų vėją, kurio mes visi esame išsiilgę“…

Na, tą gaivų vėją labai drastiškai užsmaugė „pirmiausias iš visų pirmų“, vietoj desovietizacijos įvykdęs desąjūdizaciją, ir dabar nuobodžiaujantis Europarlamente! Ten jis „ne pirmas“, o vienas iš 300 ir kalbėti turintis teisę tik 5 minutes per metus?!! Ar tik nesidairo atgalios? Todėl ir Sąjūdžio vėjelio išsiilgęs?
Deja,lietuviai labai gerai atsimena ne tik vėjelį, ne tik Sąjūdžio iškovotą Seime daugumą, bet ir „pirmojo iš pirmųjų“ sudarytą Vyriausybę! Ir sudarytą tik iš komunistinių cekašnikų būrio, AMB pradedant ir Ozolu nebaigiant. Atsimename tos Vyriausybės neteisėtai paskelbtą be deputatų sprendimo moratoriumą, atsimena ir pakeltas be kompensacijų kainas, atsimena Sausio 13-osios žūčių priežastis, pražudytus Naujoje Vilnioje kareivėlius, „nušvilptus“ rublinius indėlius, „žiaurias akcijas“ ir kitus „landsberginius akcizus“ ir atrakcijas…

Niekur nesidėjo Sąjūdžio išvarymo pensijon iniciatoriai – konservatoriai, stovi už kampo ir laukia naujos tautinės bangos, kad ant jos pakilę, vėl galėtų plėšti, vogti, smaugti ir seksorevoliucines dainas staugti!Antai persikrikštėlio G.Kirkilo sukurta „Antidiskriminacinė“ programa ir 1 milijonu paremta, jau A.Kubiliaus 8 kartus didesne suma apdovanota, įsiūbavo „multikultūrų“ priedanga tokią homoseksualų veiklą, kad įvykdytos gėjų demonstracijos, teismų Strasbūre už nuoperuotų genetalijų apmokėjimą ieškiniai ir viešo lietuvių jaunimo žeminimo rasistais-nacistais akcijos!!!
Beje, nebaudžiamos.

Nors yra visa filmuota medžiaga apie A.Kubiliaus patarėjo A.Vinokuro nusikaltimą, žeminant Tautą net TV laidoje!!!
Ir nieko.
Štai tokios smarvės vėjelis pučia nuo „Sąjūdžio vėjeliu“ dangstytis bandančių buvusių ir nepražuvusių, bet po medžiu ramiai stovinčių…
Tai kas ten po medžiu?..

Kokie sąjūdininkai grįžta, dar nespėję numirti ar į užsienius duoneliauti pabėgti?
Tai Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys A.Medalinskas, A.Buračas, K.Uoka, A.Rudys, E.Endriukaitis.
Jei pradėti nuo A.Medalinsko, tai jo oficialioje biografijoje ir LPS atsakingas sekretorius, Aukščiausios Tarybos vicepirmininko padėjėjas, ir įvairių neaiškių institutų direktoriaus pavaduotojas, ir diplomatas Londone, ir net 2 kadencijos Seimo narys! Taigi, politinę veiklą A.Medalinskas pradėjo nuo persikrikštijusių komunistų-socdemų atsakingo sekretoriaus pareigų, Liberalų Sąjungos pirmininko pavaduotojo pareigų, Prezidento R.Pakso patarėju, o po jo nušalinimo  – pagrindiniu kritiku „Delfyje“, ir juodžiausiu Klonio tragedijos komentatoriumi baigiant…
Išskirtinė šio A.Medalinsko margaspalvių darbų savybė – jokių apčiuopiamų rezultatų.
A.Buračo biografijoje stebina sovietmečio „geležinės uždangos“ individualus ignoravimas, dalyvaujant ir Londono universiteto vizitatoriniu profesoriumi, ir UNESCO sėkmingame darbe, ir Gotlando komunikato paruošime… Sekėsi gi žmogui?! Ne taip kaip kitiems, tik už vieną tokį darbelį kalėjimuose atsėdėjusiam? O jau LPS kūrimo iniciatorių tarpe – jis be konkurencijos…
K.Uoka, daužytas per visą spaudą su kuoka, su užlaužtom rankom gėjų parade – nereikalauja ypatingo pristatymo, o va A.Rudys, ko gero, jau bus ir užmirštas rinkėjų?

Priminsiu, tai vienas iš tų 9 Aukščiausios Tarybos deputatų, kurie už jų balsavimų neatiikimą jų sakomiems žodžiams, paskelbimą, ėmė ir pateikė ieškinį šios suktybės išviešintojai. Rinkėjai dar atsimena pirmąją bylą už „garbę ir orumą“, pateiktą teismui 9 deputatų prieš vieną iš jų deputatę (9 vilkai – 1 bitę)?

Dabar balsavimai viešai internete skelbiami ir net šventoriuose netinkami balsuotojai iškabinami! O tada – 1990 metais – toksai viešumas buvo negirdėtas pirmas atvejis po 50 metų „geležinės uždangos“! Ir šį atvejį deputatai įvertino trečdaliu milijono vertės iš demokratinio viešumo pradininkės kišenės?!

Tai A.Rudys – vienas iš tų įsižeidusiųjų už viešumą… Kažin kaip dabar – ar kompiuteristus perduos teisman už jo balsavimų paviešinimą?
Visai kitokio charakterio signataras A.Endriukaitis – labai kruopštus „KGB voratinklių“ aiškintojas ir čėčėnų užtarėjas.
Kaip šie du signatarai – slapukas A.Rudys ir viešintojas A.Endriukaitis sutaria toje koalicijoje „Lietuva Lietuvoje“? Gal kiekvienas turi po savo atskirą Lietuvėlę kaip autonominę sritį visoje Lietuvoje? Ir tokių „autonomijų“ koalicijoje turėtų būti daugokai, kad tokia margaspalvė ir priešingų politinių pažiūrų (nuo perkrikštų komunistų-socdemų, liberalų, centristų iki tautininkų) kandidatų minia rastų sau ramų kampelį? Tai pagal rinkiminę „geopolitiką“ Lietuva-Lietuvoje turėtų skirstytis ne į Žemaitiją, Suvalkiją, Dzūkiją ar Aukštaitiją, o į socdemų, liberalų, tautininkų ir centristų rinkimines apygardas?

Pagal „dubalto“ teoriją, kad viskas antrą kartą pasikartoja (tik 3 kartas neklysta?), tai šiuokart tikimąsi su „Sąjūdžio vėjeliu“ laimėti Seime daugumą?Ar  ir šiuokart Vyriausybė bus paskirta iš nedesovietizuotų (bet suspėjusių persikrikštyti) komunistų? Ar ir šiuokart Lietuvos laukia blokada su „šliaužiančia okupacija“? Tik gal nebe rusų, o lenkų? Melianas generalinę repeticiją Klonio gatvėje juk jau sėkmingai pravedė? Nušluostė nosį NATO karinėms pratyboms pajūry?

Tik va maišo antrasis opozicinis „Drąsos kelio“ sąrašas, be „Sąjūdžio vėjelio“, bet su pederastijos tvaiko dvoku, didžiulėmis žmonių gyvybių aukomis, vaikystės netektimis ir širdinga žmonių atjauta.

Tai kas šiuokart laimės – ar „Sąjūdžio vėjelis“ jau anuokart nuvairavęs pergalės laivą į komunistinį uostą, ar žmogiškumą ginantis nuo sekso revoliucionierių „Drąsos kelias“?