Aktualijos

AR AKVAKULTŪRA IŠGELBĖS LIETUVĄ

Written by Redakcija · 4 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS
L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
LR Konstitucinio teismo Pirmininkui Dainiui Žalimui
Valstybės saugumo departamento Direktoriui Dariui Jauniškiui
LR Generalinei prokurorei Nidai GrunskieneiLR Vyriausiojo Administracinio teismo Pirmininkui Gintarui Kryževičiui
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui Žydrūnui Bartkui
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriui Antoniui Mikulskiui
LR Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui
LR Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui
LR Ekoniomikos ir inivacijos ministrei Aušrinei Armonaitei
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei
LR Finansų ministrei Gintarei Skaistei
LR Valstybės kontrolieriui Mindaugui Macijauskui
LR Generaliniam policijos komisarui Renatui Požėlai
Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
LR Seimo nariams
Žvejams
Žiniasklaidai

AR AKVAKULTŪRA IŠGELBĖS LIETUVĄ

Vilnius, 2021-02-19
2020-12-11 LR Seimas PATVIRTINO Vyriausybės programą, kurios 12.5.2
punkte rašoma: “Akvakultūra taps pagrindiniu apsirūpinimo žuvimi šaltiniu.
Verslinė žvejyba bus uždrausta … „ 

2021-02-12 rašėme Jums laišką „DĖL POLITINIO SUSIDOROJIMO SU ŽVEJAIS
VERSLININKAIS“ ir paprašėme gauti atsakymus pagal LR Konstitucijos ir veikiančių įstatymų išaiškinimus. LR Konstitucinis teismas nepriėmė laiško kadangi jisai buvo be parašų. Generalinė prokuratūra atsisakė priimti laišką kadangi nebuvo tinkamai apiformintas ir nepateiktas motyvuotas
prašymas. Valstybės kontrolė padėkojo ir pažadėjo tirti. Valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas rašė „Informuoju, kad Jūsų pranešime pateikta informacija bus vertinama pagal LR žvalgybos įstatymo numatytą kompetenciją, veiklos tikslus ir uždavinius. VSD, kai
žvalgybos institucija, domisi, renka, analizuoja ir vertina informaciją apie visus galimus rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, galinčias turėti įtakos Lietuvos nacionaliniam saugumui. Dėkojame už teikiamą informaciją.“

Tikimės iš VSD paramos Lietuvai, kad neteisėtais pagrindais uždraudžiama
verslinė žvejyba ypatingai Kuršių mariose taptų Lietuvos verslininkų politinio sunaikinimo įrankiais,
Rusijos Federacijos žvejų galimybe žymiai daugiau pagauti žuvų ir sukelti ekonominį politinį diversiją prieš Lietuvos verslininkus. TURIME vilties, kad visos institucijos gavusios mūsų 2021-02-12 dienos raštą pasielgs valstybiškai, kompetentingai ir atskleis galimus nuostolius arba naudą sunaikinant kiekvieno sektoriaus verslinės žvejybos elementus bei laukiančius teismų ir
pasipriešinimo akcijų maratonus.

ŠIAME LAIŠKE keliame klausimus ir pateikiame kai kuriuos argumentus dėl 2020-12-11 dienos Seimo nutarimo “Akvakultūra taps pagrindiniu apsirūpinimo žuvimi šaltiniu“ pasiaiškinimui.
MANOMA, kad prieš balsuojant Seime apie žmonių aprūpinimą AKVAKULTŪROS PRODUKCIJA buvo atlikti tyrimai, socialinės žmonių apklausos, rinkos institucijų pateikta žuvų produkcijos poreikių analizė, Konkurencijos įstatymo, specialistų įžvalgomis. Mes besiaiškindami Seime svarstomą medžiagą jokių argumentų ir įžvalgų neaptikome kaip VALDANTIEJI ĮGYVENDINS ŠĮ NUTARIMĄ. Kadangi tenka girdėti, kad dėl 2020-12-11 dienos nutarimo įgyvendinimo įvairiausiose institucijose ir politikų uždaruose susiėjimuose sprendžiami Seimo nutarimo klausimai, norime pateikti kai kuriuos sprendžiamus Akvakultūros teikiamos produkcijos klausimus.
Žemės ūkio ministerija numato šiais metais skirti 3,1 mln eurų 50-čiai tonų sveikų karpių užauginimui tvenkinių ūkiuose. Už tuos pinigus Baltarusijos karpių augintojai galėtų pateikti Lietuvai apie 1600 tonų karpių. Lietuvos valdininkai ir politikai turėtų suprasti saviraiškos priemones PIRK PREKĘ LIETUVIŠKĄ ir jokiu būdu neremti Lukašenkos ekonomiką, kaip ir
neperkant elektros iš Astravo AE. 2021-02-12 Žemės ūkio ministerijoje buvo svarstomas UAB „Aquacom“ projektas dėl 300 tonų ungurių užauginimo už 4,6 mln eurų. Prieš svarstymą buvo daug užklausimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl labai paslaptingo teikiamo parengto projekto, dėl
neaiškių pirkimų organizavimo, dėl neįvardintos įrangos, dėl 2 mln kredito ir t. t.

ŽŪM balsuotojai nutarė skirti 2 mln eurų paramą. Manytina, kad ŽŪM dės visas įmanomas pastangas, kad tvenkiniuose, UAB „Aquacom“ būtų užaugintas reikiamas rinkai žuvų produkcijos asortimentas,
kai bus uždrausta verslinė žvejyba.
NORISI PRIMINTI, kaip Žemės ūkio ministerija įgyvendindavo kai kuriuos ES
finansuojamus projektus. Prieš keletą metų buvo patikėta Klaipėdos ŽRVVG vadovu A. Žiogu skolingu apie 70 tūkst. eurų patikėjus juo, kad skola bus grąžinta – buvo leista įgyvendinti projektą ir buvo skirtas virš 300 tūkst. eurų finansavimas. Pinigus A. Žiogas sėkmingai “ĮSISAVINA”, sukiršino žvejus verslininkus, dalį išmetė iš valdybos ir prarado Klaipėdos savivaldybės
pasitikėjimą – o NMA iki šiol nesugeba SUTVARKYTI POPIERIŲ. Nuvažiavę į Juodkrantę ir Nidą pamatysite žuvų iškrovimo uostus, kur nuo krante esančios gervės pririštas plieninis trosas ir prikabintas prie bujaus (projektų vertė maždaug po 1,4 mln. eurų) ir per 7 metus į krantą neištrauktas
nė vienas kg žuvų. ŽŪM viceministrės L. Kujalytės iniciatyva rekonstruotas buvęs Klaipėdos žuvų aukcionas už 1,4 mln eurų ir pagal žurnalistų paskelbtas papildomas investicijas projekto vertė pasiekė apie 3,1 mln eurų. Nesugebant su juo susitvarkyti buvo parduotas maždaug už 300 tūkst eurų.

Nei ŽŪM, nei NMA, nei iniciatoriai, nei vykdytojai, nei partneriai NENUKENTĖJO, bet nukentėdavo pasisakę arba balsavę prieš tokius projektus. Lietuva labai nukentėjo, kadangi ES ir Lietuvos biudžeto pinigai buvo galimai iššvaistyti, arba kaip dažnai kalbama neskaidriai panaudoti
arba ištaškyti – ir JOKIOS NAUDOS LIETUVAI, o kažkas TEBEDŽIŪGAUJA. Apie tai ir apie daug kitų panašių „ĮGYVENDINTŲ“ projektų ŽINO prokuratūra, STT, FNTT.
ŽINOMA, kad prokuratūros STT ir FNTT tyrėjai, prokurorai, specialistai, agentai netapo kokiais nors policininkais, kurie gaudo vagišius, girtuoklius, narkomanus, prostitutes, bomžus, išvažiuojančius už miesto ribų, nesilaikančių dvejų šeimų bendravimo, nedėvinčių kaukių arba sargybiniais tvatinančiais bananais ilgapirščius tualetuose arba kontrolieriais autobusiukuose cypinančiais bebiliečius.
ŽINOMA, kad ten kur atsiranda pinigai – atsiranda kūrėjų ir maitvanagių, šakalų, hienų ir kojotų. Tie Europos pinigai, kaip fizikos dėsnis ĮTEIKIAMI LIETUVAI, bet kaip materija gali funkcionuoti įvairiose kišenėse. Specialūs agentai, prokurorai, tyrėjai žino statutus, teisynus, įstatymus ir poįstatyminius aktus ir jeigu reikia iškviečia advokatus, antstolius, 240 iki dantų
ginkluotų policininkų. SUSIDARO NUOMONĖ, kad jie saugo Lietuvą nuo galimo Europos Sąjungos pareikalavimo sugrąžinti neteisėtai, netikslingai, neskaidriai ir pažeidžiant įstatymus iššvaistytus milijonus. Tada reikėtų rengti ieškinius, o teismams reikėtų labai daug dirbti, kai tų
teisėjų trūksta arba yra susemtų.

KAI VALDANČIOSIOS PARTIJOS 2020-12-11 pasakė REIKIA, partiečiai nerdamiesi iš kailio atsiliepė BUS PADARYTA. Valdantieji tikisi, kad išplaukiant ledams partiečiai su Lašišos dienoraščiu skambins žvejų verslininkų sunaikinimo PAKASYNŲ VARPAIS.

Verslinės žvejybos sunaikinimas nepasitarnaus GEROVĖS VALSTYBĖS kūrimui.
Tikimės atsakymo pagal veikiančius įstatymus.
Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas L. Kerosierius

Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com www.fisheryabc.eu