Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Kas iš tiesų yra Kęstutis Kazimieras Girnius?

Written by Redakcija · 5 min read

Atsakymas gana paprastas – tai vakarietiškos kultūros žmogus. „Kęstutis Girnius baigė studijas Harvardo universitete1977 m. Čikagos universitete apgynė filosofijos mokslų disertaciją apie etikos logines problemas (Illocutionary Force, Meaning, and ‘Good’ . Jis yra vadinamosios analitinės filosofijos auklėtinis [1]. … 1978 m. dėstė filosofiją Čikagos Ruzvelto universitete. Vėliau savo darbą ir veiklą susiejo su Lietuva. … Nuo 2007 m. VU TSPMI dėstytojas, docentas.” (Wikipedia ) [1] ) ir t.t.Taigi, Kęstutis K. Girnius labai įžymus ir nusipelnęs žmogus, gali būti autoritetu. Žmonės skaito jo straipsnius, studentai klausosi paskaitų. Mano dėmesį atkreipė jo 2019-10-07 straipsnis “Kęstutis Girnius. Žalimas klysta – nereikia keisti rinkimų sistemos” [2].

Apie tai, kaip “Žalimas klysta” rašiau straipsnyje “Konstitucijos priešas – LR KT pirmininkas Dainius Žalimas” (2019-10-03 ) [3]. Mano išvada: “LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo veikla yra aiškiai antikonstitucinė, nukreipta prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus ir taip griauna valstybę.“  D.Žalimo ilgalaikę kovą prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus pavadinti klaida yra aiškiai nepakankamas įvertinimas. Kalbėdamas apie dvi pilietybes D.Žalimas taip pat veikė antikonstituciškai [4]. LR KT pirmininkui turi būti įvykdyta apkalta.

Kęstutis K.Girnius teigia: „Dabar vienmandatėse apygardose išrenkamas 71 Seimo narys, o 70 parlamentarų renkami daugiamandatėje apygardoje, taikant proporcinę sistemą.” [2]

Tai iš esmės klaidinga nuomonė, nieko bendra neturinti su 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymu ir prieštarauja LR Konstitucijai. Esmė tame, kad sąrašiniai tuose pačiuose rinkimuose į tą patį Seimą daugumoje dalyvauja du kartus. Vieną kartą kaip sąrašiniai, o kitą kartą kaip vienmandatininkai. Taigi, vienmandatininkai yra sąrašiniai taip pat.  Todėl Kęstučio K.Girniaus teiginys nėra teisinis, bet propagandinis.  Apie tai daug kartų rašyta, todėl K.K.Girnius privalėjo tai žinoti, Kai kalbama apie Seimo rinkimus, tai privalėjo pasidomėti antikonstituciniu Seimo rinkimų įstatymu, bet ne skleisti antikonstitucinę propagandą.

Kęstutis K. Girnius sako: „Kai kuriose šalyse rinkimų tvarka įtvirtinta Konstitucijoje, kurią itin sunku pakeisti, kitose šalyse rinkimų sistema laikoma sudėtine politinės sistemos dalimi, kurios pakeitimas sugriautų šimtmečius galiojusias tradicijas.” [2]

Taip ir Lietuvoje Seimo (55 str.), Prezidento (78 str) ir savivaldybių rinkimų nuostatos yra vienodos,  įtvirtintos Konstitucijoje – rinkimai vykdomi pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Tačiau šios teisės galioja tik Prezidento rinkimuose. O Seimo ir savivaldybių rinkimai yra fundamentaliai antikonstituciniai ir sugriauna Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Kas jau kas, tačiau JAV įgijęs išsilavinimą ir mokslinį laipsnį K.K.Girnius tikrai privalo ir tikrai žino, kad JAV rinkimuose  kiekvienas rinkėjas turi tik vieną balsą kandidatui rinkti.  Taip JAV yra realizuota lygi rinkimų teisė.

Apie LR Seimo rinkimų įstatymo savybes parašyta daug straipsnių [5, 6, 7] ir t.t.. Apie tai yra daug kartų informuoti LR Konstitucinis Teismas, LR Seimas ir Prezidentūra.  Kaip taip gali būti pasaulyje pagal lygią ir tiesioginę rinkimų tvarką, įtvirtintą LR Konstitucijoje, kad  vienas kandidatas į Seimo narius, save išsikėlęs, gali iš vieno rinkėjo gauti tik vieną balsą, o partinis iš sąrašų, dalyvaujantis ir vienmandatiniuose rinkimuose gali gauti tris balsus: vieną daugiamandatėje apygardoje, vieną reitinguojant ir trečią balsą vienmandatėje apygardoje. Visi tie balsai yra reikšmingi – juos skaičiuojant nustatomi rinkimų rezultatai. Kaip gali būti lygi ir tiesioginė rinkimų teisė, kai asmenys esantys sąrašuose nėra lygiavertėje situacijoje su kitais esančiais sąraše ir būti renkamais  netiesiogiai, o per sąrašus?  Tik 5 asmenys sąrašuose gali gauti tiesioginį reitingavimo balsą. Tai, o kaip su kitais? Ar tai lygi rinkimų teisė?

Yra tokia Seimo rinkimų savybė, kai vienas kandidats į Seimą gali dalyvauti tik vienmandačiuose rinkimuose, o kitas – ir vienmandačiuose, ir daugiamandačiuose – taip nusikalstama Konstitucijai. Tai kur čia yra “lygi” rinkimų teisė? Iš esmės lygi rinkimų teisė paneigta mišrioje rinkimų sistemoje – kai renkama skirtingai, negali būti lygiai.

Antikonstituciškai, kartu ir labai juokingai, atrodo tokia dabartinių rinkimų sistemos į Seimą savybė, kai jau išrinktas daugiamandatėje Seimo narys po dviejų savaičių, be abejo “praradęs sąžine ir susikūprinęs” skuba į tuos pačius rinkimus, į tą patį Seimą, kad dar kartą būtų išrinktas, kad kitas, kuris neišrinktas, bet yra partijos sąraše, patektų į Seimą. Na, o ponui PhD K.K.Girniui vis dar “nereikia keisti rinkimų sistemos “. Tai gal kas nors kur nors tokius idiotizmus pasaulyje yra regėjęs?

Ar pasaulyje egzistuoja tokia valstybė, kur kai kurie kandidatai į tą patį parlamentą per tuos pačius rinkimus dalyvauja du kartus?!  Taip, tokia valstybė – tai užgrobta, užvaldyta, okupuota Lietuva. Valdžia neteisėta, nelegitimi, antikonstitucinė.

O ką gi sako Kęstutis K. Girnius: “nereikia keisti rinkimų sistemos” [2]. Ką tai reiškia? Reiškia, kad nereikia keisti neteisėtos, nelegitimios, antikonstitucinės Seimo rinkimų tvarkos, nereikia jos priderinti prie LR Konstitucijos reikalavimų, nereikia Lietuvai teisėtos valdžios, nereikia Lietuvai turėti teisėtus demokratinius pagrindus, o reikia, kaip čekistams  ir norisi, kad Lietuva būtų užgrobta. Štai ką reiškia K.K.Girniaus propagandinis išsireiškimas, kažkaip labai jau čekistiškai: nereikia keisti antikonstitucinės rinkimų sistemos. Pasisakoma prieš teisinę valstybę.  Tai ko Jūs čia mokote studentus tame VU TSPMI ?

Tikriausiai nė nenujaučiate, kad tokią “rinkimų” nesąmonę Lietuvai įpiršo 1992-07-09 signatarai su V.Landsbergio parašu. Tikri “strategai”.

2008 m. rudenį K. Girniaus namuose apsilankė darbuotojas iš VSD ir įspėjo, esą K. Girnius gali būti verbuojamas nedraugiškos valstybės agentų.[2] K. Girnius pareikalavo šios specialiosios tarnybos vadovo Povilo Malakausko audiencijos. Susitikimo metu VSD vadovas priekaištavo dėl žurnalisto straipsniuose kritikuojamų prezidento ir Konstitucinio Teismo. Taip pat pagrasino, jog jeigu šis ir toliau bus kritiškas, tuomet būsiąs nupirktas, užverbuotas.[3] 

VSD Teisės skyriaus direktoriaus pavaduotojas Artūras Panomariovas teigė, jog toks VSD pareigūnų vizitas buvęs neteisėtas.[4] Tokie VSD veiksmai susilaukė aštrios visuomenininkų kritikos.[5][6]. Pilietinė organizacija Piliečių Santalka dėl VSD veiklos oficialiu laišku kreipėsi į LR prezidentą.” (Wikipedia) [1]

Pagal VSD, kritikuoti prezidentą ir Konstitucinį Teismą negalima, nors jie ir vykdo antikonstitucinę veiklą [8, 9].  Kokią valdžią gina VSD?

Išvada: 

Kęstutis Kazimieras Girnius, VU TSPMI politologas,  teigdamas, kad “nereikia keisti rinkimų sistemos”,  vykdo antikonstitucinę veiklą, kuri iš pagrindų griauna LR Konstitucijoje įtvirtintus Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus – rinkti Seimą lygia ir tiesiogine rinkimų teise.  Tai ir yra atsakymas į klausimą “Kas iš tiesų yra Kęstutis Kazimieras Girnius?“

Jeigu Seimas renkamas nelygia ir netiesiogine rinkimų teise, vadinasi, renkamas pagal čekistines instrukcijas [7]. Kitaip tariant, Seimo ir savivaldybių rinkimų įstatymai PRIVALOMAI ir NEDELSIANT turi būti su suderinti su Konstitucija. Turi būti skelbiami pirmalaikiai Seimo rinkimai (apie tai kalbėta seniai, Seimas informuotas daug kartų ir įvairių teisininkų). Iš neteisės teisė negali atsirasti. Tai yra ir naujojo prezidento Gitano Nausėdos pirmoji pareiga. LR Konstitucijos 106 str. taip įpareigoja: „Prašyti Konstitucinio Teismo išvados gali Seimas, o dėl Seimo rinkimų ir tarptautinių sutarčių – ir Respublikos Prezidentas.”

Literatūra:

  1. 2017-09-15 Vikipedija, Kęstutis K.Girnius (https://lt.wikipedia.org/wiki/K%C4%99stutis_K._Girnius).
  2. 2019-10-07 Kęstučio Girniaus straipsnis “Kęstutis Girnius. Žalimas klysta – nereikia keisti rinkimų sistemos” (https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/kestutis-girnius-zalimas-klysta-nereikia-keisti-rinkimu-sistemos.d?id=82446271).
  3. 2019-10-03 straipsnis “Konstitucijos priešas – LR KT pirmininkas Dainius Žalimas” (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-prasau-apkalta-lr-konstitucijos-priesui-lr-kt-pirmininkui-dainiui-zalimui/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9274:konstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/konstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas/).

  1. 2019-03-18 straipsnis “LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“ (https://www.biciulyste.com/aktualijos/lr-seimui-pakartotinai-del-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/).
  2. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
  3. 2017-03-11 straipsnis “Okupuota nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).

2019-07-08 straipsnis “Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena” (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8894:liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/).

  1. 2019-08-12 straipsnis „Čekistiniai rinkimai Lietuvoje” (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-cekistiniai-rinkimai-lietuvoje/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9043:cekistiniai-rinkimai-lietuvoje&catid=31&Itemid=101

http://www.ekspertai.eu/cekistiniai-rinkimai-lietuvoje99404/).

  1. 2016-06-14 straipsnis „JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ” (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/#more-4907

http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/).

  1. 2017-08-10 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)” (http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/).

 

Pora labai skirtingų komentarų po straipsniu [2]:

 

Kastytis Stalioraitis – Dainius Žalimas teisus dar ir kitu požiūriu. Daugelyje apygardų mūsuose viešpatauja turtingos verslo grupės, klanai, susiję su “sėkminga” po SSRS žlugimo valstybės turto “prichvatizacija” buvusiais komunistais. Jie turi pakankamai pinigų ir įtakos, kad vienmandatėse būtų išrinkti jie, arba jų statytiniai. Pakanka tik pažvelgti, kas iš vienmandačių patenka į Seimą. Kęstučio Girniaus matomi daugiamandatinių rinkimų trūkumai kur kas mažesni, negu jų privalumai.

Kestutis Pigaga – “Rimti vyrai” bando galutinai nustumti tautą nuo realios valdžios, ty. panaikinti vienmandatininkus, kurie bent jau teoriškai turėjo nors kažkokį ryšį su rinkėjais. Vietoj to, kad sutvarkyti valstybės valdymą, priėmus išrinkto asmens atšaukimo įstatymą, ty. grąžinus realią valdžią tautai, iš esmės bandoma galutinai sugriauti Lietuvos ateitį. Teoriškai visas seimas turėtų būti vienmandatininkais, su pilnu kontrolės/atšaukimo paketu. Tada išrinktieji dirbtų visuomenei/rinkėjams, o ne partiniams uabams. 30 metų “nepriklausomybės” jau aiškiai parodė, kad “valdžia” be rinkėjų kontrolės/galimybės bausti bet kuriuo metu, akivaizdžiai degraduoja. Milžiniška emigracija neginčijamas to pavyzdys.

 

 

joramlt@yahoo.com

2019-10-09