Aktualijos

STIPENDIJOS UŽSIENIEČIŲ LITUANISTINĖMS (BALTISTIKOS) STUDIJOMS LIETUVOJE 2008-2009 m.m.

Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursus dėl valstybinių stipendijų skyrimo užsieniečiams, atvykstantiems lituanistinėms ir (ar) baltistikos studijoms Lietuvos aukštosiose...

Su Šventomis Velykomis!

Mielieji Mūsų Skaitytojai, Su Kristaus Prisikėlimu, su Šventomis Velykomis ir Pavasariu! Tikėjimo džiaugsmo, gerų darbų, ramybės ir meilės Jūsų...

Sveikinimai Šv.Velykų proga

 ,,Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų” (Jn 9, 10)  Mielieji, Nuoširdžiausi sveikinimai šventų Velykų proga!...

LIETUVA PASIRAŠĖ TARPUSAVIO SUPRATIMO MEMORANDUMĄ

Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV Audrius Brūzga ir JAV Krašto saugumo departamento sekretorius Michael’as Chertoff’as kovo 17d....

Dėl dvigubos pilietybės

Gerbiami kolegos, norėčiau Jus informuoti, kad Seimo valdybos sudaryta darbo grupė del Pilietybės įstatymo baigė savo darbą ir artimiausiu...

Dėlo bevizio įvažiavimo į JAV

Lietuvos Respublikos Ambasados JAV pranešimas DHS Secretary Chertoff to Sign Memoranda of Agreement with Slovakia, Lithuania and Hungary Pirmadieni,...

JAV LB KV praneša

JAVLBKV@aol.com 031308 apzvalga:Bevizu i JAV; Sakaldolskis del atomines; Kuolys; Siluva ir kt Visa ziniasklaida raso: Memorandumas del bevizio rezimo...

Prezidento rinkimams artėjant

Preliminariniuose rinkimuose vis dar pirmauja senatorius Barac Obama. Per šimto balsų persvara atsilieka senatorė Hillary Clinton. Praeitą savaitę atsistatydino...

Sveikinimai Kovo 11-osios proga

Šiandien – 18-asis atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės Gimtadienis. Deja, pripildyta Laisvės taurė nesvaigina mūsų. Vaizdas liūdnokas – turtuolių Lietuvoje daugėja, lietuvių...

AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOS NIUJORKE UŽDARYMO METINĖS

NIUJORKO LIETUVIAMS Kviečiame dalyvauti Niujorko lietuvių susibŪrime Aušros Vartų bažnyčios uždarymo metinėms paminėti. Mus paremti atvyksta Bostono lietuvių vokalinė...