Aktualijos

Rugpjūčio 23 d. Manhattan, NY demonstracija Gruzijai paremti

Dear friends of Georgia, At this critical time for the small, freedom loving nation, the Georgian community of New...

DĖL KARO GRUZIJOJE. DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO ČEČĖNIJOJE

JTO Generaliniam Sekretoriui ponui Pan Gi Munui NATO Generaliniam Sekretoriui ponui Jap de Hoop Šeferiui Europos Parlamento Prezidentui ponui...

Humanitarinė parama Gruzijai

Pagalbą Gruzijoje nukentėjusiems žmonėms renka daugelio valstybių institucijos ir nevyriausybinės organizacijos. Humanitarinės pagalbos teikimu nuo karo nukentėjusiai Gruzijai Lietuvoje...

Ar pasieks ,,Baltijos kelias” Gruziją?

Rugpjūčio 23 d. Lietuva minės Juodojo kaspino dieną. Prieš 69 metus Sovietų Sąjunga ir Nacistinė Vokietija pasidalino įtakos zonomis...

Piliečių Santalka ir kultūros žmonės ragina išvesti iš Gruzijos okupacinę Rusijos kariuomenę

Mes solidarizuojamės su Rusijos karinę agresiją patyrusia gruzinų tauta. Matėme: neva „taikdariškos“ Rusijos karinės pajėgos veikė Gruzijos žemėje kaip...

GRUZIJAI REIKIA MŪSŲ PALAIKYMO

Sekmadienį, rugpjūčio 17 d. į Čikagos šiaurėje įsikūrusį Latvių kultūros centrą buvo skubiai sukviesti Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos...

Lietuva palaiko Gruziją

Rusijos veiksmai Gruzijoje parodė pasauliui jos tikrąjį veidą. Kiek Rusijos vadovai bekalbėtų apie žmogaus teises, tarptautinę teisę – tai...

Už Gruziją!

Išdidi Kaukazo tauta – gruzinai – šiandien jau kariauja su imperinių ambicijų apimta Rusija. Lietuvos piliečiai, prisiminkime, kaip mes...

Stabdykime Rusijos agresiją Gruzijoje

Dear Friends and Colleagues, Russia Start War against Georgia Russia bombing different cities in Georgia – Gori, Senaki, Poti,...

1945 m. rugpjūčio 6 d. – atominės eros pradžia

1945 metų rugpjūčio 6 dieną prasidėjo atominė era. Siekiant užbaigti užsitęsusį II pasaulinį karą, reikėjo, kad Japonija, kuri paskelbė...