Aktualijos

Audra stiklinėje vandens

,,Nenušvietėm dangaus, pasauly gimdami. Numirsim – jo gelmė bus tokia pat rami. Ir niekas ligi šiol nėra dar man...

Užgavėnes. Pelenų diena

Užgavėnės – sena žiemos pabaigos šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį....

Šv. Kazimierai, Lietuvos karžygy, melskis už mus!

Kovo 4-oji – Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena ****************** LIUKSEMBURGAS, 2011 03 03 (C-FAM) – Europos teismas gali nuspręsti,...

PRO VITA© ŽINIOS Nr.8

NEW YORK, 2011 02 24 (C-FAM) – JTO agentūra UNAIDS aktyviai siekia legalizuoti prostituciją. Legalizavimą remia ir JTO generalinis...

Audra stiklinėje vandens

Iš trylikos Čikagoje lietuvių pastatytų bažnyčių šiandien mums priklauso tik kelios. Tai – Marquette Park‘o Švč. Mergleės Marijos Gimimo...

Generalinės prokuratūros veiksmai – grėsmė spaudos laisvei

Lietuvos žurnalistų sąjungos Valdyba dėl bandymų sustabdyti televizijos TV3 licenciją Generalinės prokuratūros vadovų ir atskirų prokurorų veiksmus vertina kaip...

PRO VITA© ŽINIOS Nr. 7

Į Lietuvą gegužės 10-13 d. galėtų atvykti HLI ekspertas Brian Clowes PhD ir paskaityti paskaitas apie homoseksualumą, demografinę krizę...

EKONOMINIS LIETUVOS IR JAV BENDRADARBIAVIMAS TURI BŪTI PLEČIAMAS

LR Užsienio reikalų ministro susitikimų Vašingtone pranešimų ištraukos. Pilnus pranešimus rasite ambasados internetinėje svetainėje https://usa.mfa.lt/index.php?-206222105. 2011-02-17 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ...

VASARIO 16-OJI. SVEIKINIMAI. MINĖJIMAI (papildyta)

Jau su trispalėm vėliavom 16 Vasario,Nesislapstydami, be baimės, švenčiame visiJau regim savo Laisvės Angelą ant pjedestalo!Jau mes laisvėjame, nors...

LR Užsienio Reikalų ministro vizitas JAV

LR ambasada JAV atsiuntė šiuos pranešimus apie užsienio reikalų ministro vizitą JAV.  Norintys susipažinti plačiau informaciją ras LR ambasados JAV svetainėje:...