Aktualijos

Priimtas dvigubos pilietybės įstatymas laukia LR Prezidento patvirtinimo

Šiandien, birželio 30 d. (ne liepos ketvirtąją, kaip atsilankę į PLC, Lemonte žadėjo LR atstovai…) Lietuvos Respublikos Seimas priėmė...

Ministras Pirmininkas vyks darbo vizito į JAV

Šį sekmadienį, birželio 29 d. Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas vyks darbo vizito į Jungtines Amerikos Valstijas. Premjeras lankysis Niujorke,...

Viešas Piliečių Santalkos laiškas Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Prezidentui gerb. p. Valdui Adamkui Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininko skyrimo Pone Respublikos Prezidente, Šių metų birželio...

Gedulo ir Vilties diena Brighton Parke

Čikagiečiams ne naujiena, kad Brighton Parko parapijoje rengiami lietuviams svarbių datų, sukakčių, kaip Sausio 13-osios, Vasario 16-osios ir kt....

NIUJORKE PAMINĖTA GEDULO IR VILTIES DIENA

Niujorke, Karmelio Kalno parapijos salėje, birželio 14 dieną paminėta Gedulo ir vilties diena. JAV Lietuvių Bendruomenės Niujorko apygardos pirmininkė...

VAŠINGTONE PAMINĖTA GEDULO IR VILTIES DIENA

Vašingtone birželio 14d. prie Memorialo komunizmo aukoms atminti LR ambasados kvietimu susirinkusieji lietuvių bendruomenės atstovai, diplomatai paminėjo Gedulo ir...

BALSAVIMAS 2008 M. SPALIO 12 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUOSE

Kviečiame visus Lietuvos Respublikos piliečius JAV balsuoti eiliniuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose 2008 m. spalio 12 d.  Balsavimą Jungtinėse...

Viešas visuomenės ir kultūros veikėjų laiškas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybai

Gerbiamieji, Kviečiu pasirašyti po kreipimuisi į LRT tarybą, reikalaujant atnaujinti dr. Dariaus Kuolio nutrauktas laidas. Jo laidos buvo balsas...

Praneša Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje š. m. gegužės 28 d. apsilankė Tarptautinės migracijos organizacijos (toliau – TMO) Vilniaus biuro...

LIETUVA DĖKOJA PENSILVANIJOS NACIONALINEI GVARDIJAI UŽ TEIKIAMĄ PARAMĄ LIETUVOS KARIUOMENEI

Lietuvos ambasadorius JAV Audrius Brūzga gegužės 21 dieną lankėsi Pensilvanijos nacionalinės gvardijos štabe (Fort Indiantown Gap), kur susitiko su...