Gyvenimiškos istorijos

Skolininkai

Bendrabutis klegėjo, kaip išdraskytas širšių lizdas: ant visų namo paradinių durų buvo iškabinti skolininkų sąrašai su griežtu prierašu apie...

Angelas sargas

Nusileido Angelas iš Dausų ir pagarbiai sustingo pamary Drąsiaus Kedžio mirties vietoje. Nusileido su aiškiu visų persekiojamųjų palaiminimu ir...

Kodėl jos nenori lietuvio?

Galima konstatuoti, kad savos tautybės vyriškos lyties išsižadėjimas tapo epidemija. Pastebimas akivaizdus lietuvio vyro nuvertėjimas. Tai paliudija įregistruotų santuokų...

Šis tas apie gyvenimą…

Jau daugel metų plūduriuojantis laivas, ant kurio stiebo iškelta laisvos Lietuvos vėliava, negali užplaukti ant seklumos ar pataikyti į...

Ese apie ,,Kalinius ir kalėjimo personalą”

Yra atsiliepiančių apie mokyklą kaip apie ,,kalėjimą’’. Keistokas kalėjimas, jame mokoma apie genijus ir ju didžiuosius išradimus, kaip: I....

Dvidešimt dveji metai kartu…

Esu jau 22 metus vedęs. Vieną dieną pažiūrėjau į savo žmoną ir sakau: – Brangioji, prieš 22 metus mes turėjome...

Alfonsai (kirtis ant ,,o” )

Alfonsai (kirtis ant ,,o” ) Jei būčiau vyras, niekada nenorėčiau atsidurti jų — ,,alfonsų” (moterų išlaikytinių) padėtyje. Yra juk...

JEI IŠTIKTŲ NELAIMĖ?!

— Būkit atsargūs! — Tikriausiai banalu būtų mokyti vienas kitą tokiu naiviu pasakymu. Mes juk suaugę žmonės, savarankiškai atsidūrę...

ATSARGIAI – NUOMININKAI!

Daug lietuvių, išvykdami ilgam, palieka savo būstus kitų priežiūrai. Gerai, jei — artimie-siems ar bičiuliams, kuriais galima pasitikėti. Natūralu,...