Kalendorius ir renginiai

Renginiai skiriami Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje fotomenininko Keith Stanton šiuolaikinės fotografijos paroda Š.m. sausio 16 d., penktadienį, 7 val. vakaro Balzeko...

Susitikimas su senatoriumi Roland Burris

A good opportunity to meet Senator Burris and ask any questions or concern that you may have… the Senator...

Nauji metai su GINTARE ir ASTA PILYPAITE

PASKUBEKITE ĮSIGYTI BILIETUS Į NEPAKARTOJĄMĄ VAKARĄ (galite pirkti iki  gruodžio 31 d. 4 v.p.pDaugiau informacijos ir bilietų rezervacija: ,,Kunigaikščių...

Papuoškite Kalėdų eglutę savo rankų darbo šiaudinukais! (papildyta)

Lietuviškos šv. Kalėdų eglutės Balzeko lietuvių kultūros muziejus Kaledų dvasia pradeda gyventi dar prieš Padėkos dieną. Kasmet sulaukiame kvietimų...

Madų šou pasibaigus…

Vietoje įžangos Kelias savaites trukusi dailininkės, rūbų dizainerės iš Lietuvos, Vidos Leonavičiūtės-Insodienės aukštosios mados (haute couture) stiliuje sukurtų modelių...

Jūrų šaulių kuopa švenčia jubiliejų

Čikagos Gen. J.Daukanto Jūrų šaulių kuopa maloniai kviečia jus atsilankyti į 45 metų jubiliejinį banketą, kuris įvyks š.m. lapkričio...

Dr. Jono Šliūpo pagerbimas

Šių metų lapkričio 21 d., penktadienį, 11 val. ryto, minint Lietuvos diplomatijos 90-ąsias metines, Lietuvių tautinėse kapinėse vyks vieno...

RUDENS MOZAIKA ČIKAGOJE

  Lapkričio 15 d. 7 v.v. kviečiame atvykti į Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinės Namuose (2417 W 43 Str., Chicago,...

Koncertas ,,Per tamsu”

Sekmadienį, lapkričio 16 d. 1 v.p.p. koncertas ,,Per tamsu”, kuris vyks   Jaunimo Rūmų salėje Pasaulio Lietuvių Centre (PLC), Lemonte....

Kaip uždirbti milijoną?

Trečiadienį, lapkričio 5 d., 7 v. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Čikagoje) Lietuvių prekybos rūmai...