Kalendorius ir renginiai

Papuoškite Kalėdų eglutę savo rankų darbo šiaudinukais! (papildyta)

Lietuviškos šv. Kalėdų eglutės Balzeko lietuvių kultūros muziejus Kaledų dvasia pradeda gyventi dar prieš Padėkos dieną. Kasmet sulaukiame kvietimų...

Madų šou pasibaigus…

Vietoje įžangos Kelias savaites trukusi dailininkės, rūbų dizainerės iš Lietuvos, Vidos Leonavičiūtės-Insodienės aukštosios mados (haute couture) stiliuje sukurtų modelių...

Jūrų šaulių kuopa švenčia jubiliejų

Čikagos Gen. J.Daukanto Jūrų šaulių kuopa maloniai kviečia jus atsilankyti į 45 metų jubiliejinį banketą, kuris įvyks š.m. lapkričio...

Dr. Jono Šliūpo pagerbimas

Šių metų lapkričio 21 d., penktadienį, 11 val. ryto, minint Lietuvos diplomatijos 90-ąsias metines, Lietuvių tautinėse kapinėse vyks vieno...

RUDENS MOZAIKA ČIKAGOJE

  Lapkričio 15 d. 7 v.v. kviečiame atvykti į Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinės Namuose (2417 W 43 Str., Chicago,...

Koncertas ,,Per tamsu”

Sekmadienį, lapkričio 16 d. 1 v.p.p. koncertas ,,Per tamsu”, kuris vyks   Jaunimo Rūmų salėje Pasaulio Lietuvių Centre (PLC), Lemonte....

Kaip uždirbti milijoną?

Trečiadienį, lapkričio 5 d., 7 v. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Čikagoje) Lietuvių prekybos rūmai...

Fotografas Jonas Dovydėnas

Gruodžio 18 d., 12:15 v. p.p. fotografas Jonas Dovydėnas ir parodų kuratorė Sofia Zutautas diskutuos apie fotografijų parodą „Pagaminta Čikagoje:...

Poezijos ir džiazo vakaras *** Poetry and Jazz Night

JAV LB Los Angeles valdyba pristato svečią iš Vilniaus – poetą Antaną A. Jonyną. Spalio 11 dieną, šeštadienį, 7...

XII TEATRO FESTIVALIS

XII TEATRO FESTIVALIS 2008 m. spalio 10, 11, ir 12 dienomis Jaunimo Centras, 5620 South Claremont Ave., Chicago, IL...