Kalendorius ir renginiai

SPALIS

17-18 a. spalio mėn. pavadinimas lietuviškuose raštuose turi mažiau variantų. Vokiškasis October dažniausiai verčiamas lapkristis, lapkristys. L.Jucevičius šį mėnesį...

Chicago Sister Cities International Program

WORLD FASHION CHICAGO CELEBRATES CHICAGO’S GLOBAL CONNECTION TO FASHION OCTOBER 2 DURING FASHION FOCUS CHICAGO 2008 www.worldfashionchicago.com (September, 2008)...

RUGSĖJIS

Zodiakas Mergelė 08.23 – 09. 22 LIAUDIES IŠMINTIS Jei rudenį nuo medžių nukrenta ne visi lapai — laukite šaltos...

Sveikiname Onas, Onytes, Onutes su vardadieniu!

Liepos 26-ąją švenčiame šv. Onos  vardadienį. Istorijos šaltiniai teigia, kad XVI amžiuje Lietuvoje Onos vardas buvo vienas populiariausių krikštavardžių....

Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 75-erių metų sukakties paminėjimas

 Liepos 13 d. (sekmadienį) rengiamas Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 75-erių metų sukakties paminėjimas, kuris  prasidės 12 v. p.p....

Lituanistinių mokyklų mokytojams

Mieli lituanistinių mokyklų darbuotuojai! Šiais metais įvyks 14-tasis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas (lapkr. 26-30 dienomis, Lemont, IL, Pasaulio Lietuvių Centre)....

Joninės Čikagoje

Kviečiame į Jonines birželio 22 d. nuo 12:00 v.p.p. iki 9:00 v.v.  Arabian Knights Farms 6526 Clarendon Hills Rd.Willowbrook...

Long Island Lietuvių Bendruomenė malonai kviečia visus į Jonines!

2008 m. birželio 21 d., šeštadienį, 2:00 v.p.p. Jonines Great Neck’e esančiame Kings Point parke. (Area 25, įvažiavimas iš...

LR Generalinio Konsulato Čikagoje pranešimas

Gerbiami lietuviškos žiniasklaidos JAV atstovai,Maloniai kviečiame Jus į neformalų susitikimą su Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuro vadove p....

Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje praneša

Kovo 8 d., šeštadienį, 6:00 v.v., Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje organizuojamą vakarą, skirtą pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną...