Kalendorius ir renginiai

Renginiai: parodos, koncertai, Čikagos maratonas

2009 m. liepos 24 d., penktadienį, 7 val. v. Lietuvos vardo tūkstantmečio ir Valstybės dienos proga Balzeko lietuvių kultūros muziejus kartu...

JONINES!

*************************************** Long Island Lietuvių Bendruomenė maloniai kviečia visus į JONINES! 2009 m. birželio 28 d., sekmadienį, 1:00 v.p.p.  Ne...

Lietuvos diena

Birželio 5 d. nuo 11 – 3:00 v.p.p. Čikagoje, Daley Plaza (Chicago, 50 W. Washington Str.) – Lietuvių diena. Organizatoriai:...

Paskaita ,,Apie lėtinį skausmą ir jo gydymą”

Penktadienį, birželio 5 d. 7 val. po pietų Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyks Assoc. Prof. Arūno Ščiupoko, MD paskaita...

Maloniai kviečiame praleisti šventes kartu

2009 m. Gegužės 25 d. 7:00 val.vakare Estų Namuose (Estonian House), 243 East 34th Street, New York, NY –...

Lietuvių restoranas ,,Two Rivers” kviečia

10997 S. Archer Ave. Lemont IL 60439 phone: 630.257.8178 fax: 630.257.3300 Two Rivers is a former private event center...

Šventės, parodos, koncertai

24  d. Balzeko lietuvių kultūros muziejus maloniai kviečia į dailininkės Marcia Wegman kūrinių parodą. Dailininkė 2007 m. dalyvavo Heifer...

Patyręs finansininkas Antanas Grina kalbės apie padėtį JAV ir Lietuvoje

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS ) Čikagos skyrius kviečia visus į susitikimą su Lietuvoje ir pasaulyje garsiu...

Lietuviški šventiniai renginiai Čikagoje

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje maloniai kviečia į žinomo verslininko ir fotografo Mariaus Jovaišos fotografijų parodą „Neregėta Lietuva“. Lietuvos...

Filmo peržiūra

Sausio 23 dieną, penktadienį 7 val. vakaro Balzeko lietuvių kultūros muziejuje rodomas filmas Pučai ir teroras Lietuvoje. Tai vienas...