Lietuviai pasaulyje

Pasaulyje yra daug daugiau dokumentų apie Lietuvos senovę, negu minima A.Šapokos istorijoje

Jūratės Statkutės de Rosales (Venesuela) knyga ,,Didžiosios apgavystės” – gerokai intriguojanti. Autorė, pristatydama lietuvių kalba parašytą knygą Lietuvoje, dalykiškai,...

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS Nuo vasario 29 d. iki kovo 2 diens vyksta Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenių...

Seni draugai

Prieš kelis mėnesius, taip netikėtai, besėdint Botanikos sode ant suolelio ir gėrintis šio miesto retenybe – saulute, mintimis klajojant...

Los Angeles lietuviai išrinko naują LA LB valdybą

LA lietuvių bendruomenė Vasario 10 dieną vykusiame posėdyje patvirtino naujos LA LB valdybos sudėtį. Didzia balsų dauguma vienerių metų...

Pratęsta konkurso data užsienio lietuviams mokslininkams

Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministerija paskelbė 2008 m. konkursą už mokslinius/akademinius pasiekimus užsienyje gyvenantiems lietuviams bei lietuvių kilmės mokslo...

Europos lietuvių bendruomenių ir Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų susitikimas Vokietijoje

Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. sausio 28 d. – Vokietijoje veikiančio Europos lietuvių kultūros centro, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Europos kraštų...

Šv. Kūčios Houston Lietuvių Bendruomenėje

Stambiausias ir gausiausias metinis Houstono LB renginys – Šv.Kūčios. Jų švęsti susirinkome gruodžio 9 d. į Sugar Land Šv....

ŠV. KALĖDOMS PRAĖJUS

Nė nepajutome kaip praėjo ilgai lauktos šventės, gražiai nuskambėjo kalėdinės giesmės, garbinusios užgimusį Atpirkėją. Krautuvėse buvo gausiai išpardavinėjamos neišpirktos...

Norėčiau, kad mano kūrinį dainuotų Lietuvoje

— Esu kilęs iš geriausio miesto pasaulyje — Čikagos, esu antrabangių atžala. Mano seneliai atvyko iš Lietuvos, o tėvai...

Lietuviška radijo valandėlė Argentinoje

Lietuviška radijo valandėlė Ecos de Lituania informuoja, kad nuo  gegužės 9 d., prasidėjo naujas sezonas. Vienintelė lietuviška radijo valandėlė...