Lietuviai pasaulyje

Įteikta 2008 m. JAV LB Švietimo tarybos kasmetinė premija mokytojui

Lietuvių Fondo suvažiavime (gegužės 3 d.) JAV LB Socialinių reikalų Tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis, buvęs Švietimo tarybos narys, įteikė...

Popiežiaus Benedikto XVI vizitas JAV ir NY LB

Nepilną savaitę praleidęs JAV popiežius Benediktas XVI su šypsena, rankomis palaimindamas, baigė savo apaštališkąją kelionę ir atsisveikino su daugiatūkstantine...

KVIEČIAME ATSILIEPTI LIUCIJOS ANDRIJAUSKAITĖS – GRIŠONIENĖS ARTIMUOSIUS

Lietuvos Respublikos ambasada Argentinoje maloniai kviečia atsiliepti Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančius Lietuvos atstovo Urugvajuje (iki 1977 m.) Anatolijaus Grišono...

Bostono dainuojanti valdyba palaiko Niujorko lietuvius

Kovo mėn. Bostono ,,Jaunų širdžių” ansamblis (jo pagrindą sudaro JAV LB Bostono apylinkės valdyba) buvo pakviestas niujorkietės Ann Charles...

Pagerbti rašiusieji lietuvių kalbos Nacionalinį diktantą

Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje š. m. balandžio 4 dieną surengtame priėmime buvo pagerbti JAV gyvenantys lietuviai, š. m. sausio...

Televizijos programa ,,Nepriklausoma paieškų tarnyba” Argentinoje

Vasario mėn. 12 – 14 dienomis Argentinoje lankėsi Lietuvos televizijos programa ,,Nepriklausoma paieškų Tarnyba”. Per tas dienas NPT vedėja...

Konferencija apie dvigubą pilietybę Argentinoje

Kovo mėn. 2 d. Berisso mieste įvyko konferencija, kurioje dalyvavo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Regina Narušienė. Labai...

Lietuvių Prekybos Rūmai šiais metais švenčia 75-erių metų veiklos jubiliejų

Lietuvių Prekybos Rūmai (Lithuanian Chamber of Commerce) daug nusipelnė JAV ir Čikagos Verslo Bendruomenei, o šiuo metu užmezga verslo...

Vytautas Kernagis iškeliavo

Mus pasiekė liūdna žinia – šiąnakt (Lietuvos laiku) Amžinybėn iškeliavo Vytautas Kernagis. Jam ėjo tik 57-ieji… Negailestinga liga pasiglemžė tautos...

LIETUVOS LAISVĖS BYLA (I) Prezidentas F.D.Roosevelt: ,,Lietuva vėl bus laisva”

  Amerikos Lietuvių Taryba Išspausdinus Romo Kezio str. ,, Žygis į Jungtines Tautas 1965 lapkričio 13 d.” (skyriuje ,,Lietuviai...