Lietuviai pasaulyje

Europos lietuvių bendruomenių ir Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų susitikimas Vokietijoje

Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. sausio 28 d. – Vokietijoje veikiančio Europos lietuvių kultūros centro, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Europos kraštų...

Šv. Kūčios Houston Lietuvių Bendruomenėje

Stambiausias ir gausiausias metinis Houstono LB renginys – Šv.Kūčios. Jų švęsti susirinkome gruodžio 9 d. į Sugar Land Šv....

ŠV. KALĖDOMS PRAĖJUS

Nė nepajutome kaip praėjo ilgai lauktos šventės, gražiai nuskambėjo kalėdinės giesmės, garbinusios užgimusį Atpirkėją. Krautuvėse buvo gausiai išpardavinėjamos neišpirktos...

Norėčiau, kad mano kūrinį dainuotų Lietuvoje

— Esu kilęs iš geriausio miesto pasaulyje — Čikagos, esu antrabangių atžala. Mano seneliai atvyko iš Lietuvos, o tėvai...

Lietuviška radijo valandėlė Argentinoje

Lietuviška radijo valandėlė Ecos de Lituania informuoja, kad nuo  gegužės 9 d., prasidėjo naujas sezonas. Vienintelė lietuviška radijo valandėlė...

Čikagos ir Detroito lietuviai vieningai giedojo Lietuvos himną

Liepos 6 d., Lietuvos Valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną Čikagos ir Detroito lietuviai susirinko vieningai giedoti „Tautiškos...