Mums rašo

Užgavėnės

Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė švenčiama...

Paieška

PAIEŠKA. Ieškau prosenelio Antano Buzo prieš I pasaulinį karą išvykusio į JAV iš Dzingiškų kaimo, vaikų: Antano, Jono ir Marytės...

Ieško, prašo…

Gal pažinojote? 4 Feb 2009 10:01:31 -0800 (PST) From: Alfreda Velyviene alfredavelyviene@yahoo.com Esame Lietuvos gyventojai. Ieškome Amerikoje žmonių, pažinojusių Andrių...

Tauta ir užsienio lietuviai turi žinoti kas yra kas Lietuvoje

Siūlome perspausdinti įdomų BNS agentūros straipsnį iš 2008 12 29 d. www.alfa.lt  portalo ,,LR Parlamento vadovo sekretoriate – Kirkilo...

Vilniaus Vytautų klubo viešas kreipimasis Į Lietuvos visuomenę

Dėl Lietuvos tūkstantmečio žmogaus rinkimų Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo programa – plati ir turininga. Sėkmingai įgyvendinus įvairias šioje programoje...

Ar galime kurti mūsų valstybę drauge?

Prieš šv. Kalėdas Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas savo kalėdiniame sveikinime lietuviams, gyvenantiems užsienyje, tarp kitko yra pasakęs:...

Ieško giminių

Skaitydama internete radau Jūsų leidžiamą laikraštį „Bičiulystė” ir išdrįsau parašyti. Aš rašau iš Lietuvos Širvintų miesto. Mano mama Bronė ...

VILNIUS KAIP ANT DELNO !

Namuose pranašu nebūsi – šitie auksiniai žodžiai dar patvirtins ne vieną tiesą. Tiesa ir ta, kad Vilnius nuolatos buvo...

Ieško giminių

Jums rašo Vita Garbauskaitė iš Vilniaus. Esu įgaliota savo tėvelio dailininko  Antano Garbausko. Jis jau apie 30 metų domisi...

Edvino Minkštimo koncertas

Jei mėgstate klasikinę muziką – kviečiu lapkričio 28 d. 4 v.p.p. apsilankyti Aušros Vartų vargonininko, Julliard muzikos mokyklos absolvento...