Religija

Žolinė Punske

08.15 — Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo diena Žmonės tikėjo, kad pašventintos gėlės, žolynai turi apsauginės  ir gydomosios galios.      ...

Švč. Šiluvos Mergelė

Mūsų namų svetainėje, kuri yra kartu ir maldų kambarys, yra labai daug Dievo Motinos paveikslų. Deja, tik visai neseniai,...

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 16 / 2008 m. liepa

Kas valgo šią duoną – gyvens per amžius Arkivysk. Sigitas Tamkevičius SJ  (Homilija sakyta Kauno arkivyskupijos Eucharistinio kongreso šv....

Šv. Ignacas Lojola – Jėzuitų ordino įkūrėjas

Šv. Ignacas Lojola – Jėzuitų ordino įkūrėjas S u­ s c i ­p e Paimk ir pri­imk, o Viešpa­tie,...

Šv. Tomas, apaštalas, architektų glogėjas

„Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 24-29) Šv. Tomas, apaštalas Tomas Viluckas. Malonės versmės. 2007...

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 14 / 2008 m. gegužė

Marija – Globėja ir Kelio rodytoja Arkivysk. Sigitas Tamkevičius SJ Homilija sakyta Jubiliejaus iškilmėse balandžio 27 d. Dievo Apvaizdos...

Sekminės

Su Sekminių sekmadieniu baigiasi 50 dienų šv. Velykų laikotarpis ir prasideda Šv. Dvasios vedama Bažnyčios Misijos pradžia. Sekminės švenčia...

Katalikų pasaulio leidiniai .Balandis

Geriausia dovana mamai MANO PUODELIS ARBATOS.Katalikės mamos apmąstymai. Daniele BeanIš anglų kalbos vertė Rita Foley Motinų mintys per dieną...

Čikagoje – sielovados konferencija

Paskutinįjį šių metų balandžio savaitgalį Čikagos lietuviai sulaukė garbingų svečių. Jau penktadienio vakarą, neeilinio renginio – konferencijos, tema „Lietuvių...

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 11 / 2008 m. balandis

siluva.iseivijoje@gmail.com  Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija, 4545 W. 63rd Street, Chicago IL 60629, U.S.A. APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS...