Religija

Tėve mūsų…

Šv. Mato ,,Tėve mūsų” turi 7 prašymus, o Šv. Luko – tik penkis. Biblijoje skaičius 7 visada turi simbolišką...

Gavėnios susitelkimas

Gavėnios rekolekcijos Putnam, CT Kovo 1 d., šeštadienį 9 v.r. registracija (baigsis vakariene). Vienos dienos rekolekcijos. Jas ves vienuolyno...

Čikagoje rengiama SIELOVADOS KONFERENCIJA

Balandžio 26 d., šeštadienį, seserų kazimieriečių Motiniškuose namuose Čikagoje vyks konferencija „Lietuvių katalikų sielovada JAV“, kurią ruošia Lietuvos vyskupų...

Rengiama kelionė į Lietuvą: Šiluva 400 – Lietuva 999

Rengiama kelionė į Lietuvą: Šiluva 400 – Lietuva 999 2008 rugsėjo 5–18    „Vytis Tours“ Kelionė per Lietuvą: Vilnius –...

Viešpaties apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir...