Religija

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 9 / 2008 m. kovas

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 9 / 2008 m. kovas siluva.iseivijoje@gmail.com  Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija, 4545 W. 63rd...

Grįšiu iš Čikagos didesniu lietuviu

Kovo penktosios popietę JAV Lietuvių bendruomenės Socialinių reikalų tarybos restorane ,,Seklyčia“ (Marquette Park) svečiavosi Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius ir...

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 8 / 2008 m. vasaris

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 8 / 2008 m. vasaris siluva.iseivijoje@gmail.com ¯ Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija, 4545 W. 63rd...

Tėve mūsų…

Šv. Mato ,,Tėve mūsų” turi 7 prašymus, o Šv. Luko – tik penkis. Biblijoje skaičius 7 visada turi simbolišką...

Gavėnios susitelkimas

Gavėnios rekolekcijos Putnam, CT Kovo 1 d., šeštadienį 9 v.r. registracija (baigsis vakariene). Vienos dienos rekolekcijos. Jas ves vienuolyno...

Čikagoje rengiama SIELOVADOS KONFERENCIJA

Balandžio 26 d., šeštadienį, seserų kazimieriečių Motiniškuose namuose Čikagoje vyks konferencija „Lietuvių katalikų sielovada JAV“, kurią ruošia Lietuvos vyskupų...

Rengiama kelionė į Lietuvą: Šiluva 400 – Lietuva 999

Rengiama kelionė į Lietuvą: Šiluva 400 – Lietuva 999 2008 rugsėjo 5–18    „Vytis Tours“ Kelionė per Lietuvą: Vilnius –...

Viešpaties apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir...