PLC zinios  PLCentro logo

Metų renginys/The Event of the Year

  Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės Legenda
Šeštadienis, 10/06/2018  7:30 v.v.  Auditorium Theater
50 E Congress Pkwy, ChicagoGalite užsisakyti vietą autobuse, kuris veža į renginį nuo PLC. Dėl daugiau informacijos ir  rezervuoti vietas, skambinkite telefonu 708-288-6662

The Legend of Zygimantas Augustas and Barbora Radvilaite
Saturday, 10/06/2018  7:30 p.m  Auditorium Theater
50 E Congress Pkwy, Chicago 

You can reserve a spot on the bus going to the event from the LWC parking lot. To reserve a spot and for more information call 708-288-6662

JAV LB kultūros taryba
Lithuanian-American Community Arts & Culture Council

Daugiau informacijos/ More info

^^^^^^^^^^^^^^^             Alaus šventė/Oktoberfest

Alaus šventė “Oktoberfest”
Šeštadienis, 10/20/2018  6:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus salė

Bilietų kaina iki spalio 13 d. $35 žmogui, nuo spalio 13 d. $50 žmogui. Bilietus įsigyti galite WWW.BIT.LY/OFL2018.
Primename, kad tai renginys ne jaunesniems kaip 21 metų svečiams.

Oktoberfest

Saturday, 10/20/2018
6:00 pm 
Lithuanian World Center, R. Riskus Hall

Admission: $35 per person if purchased online by 10/13/2018, $50 per person after that or at the door. Purchase at WWW.BIT.LY/OFL2018
**Reminder! This is a 21 and older only event**

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

English Poster

^^^^^^^^^^^^^^^   Meno mokykla/Art Classes

Prasideda meno studijos mokykla
Ketvirtadienis, 10/04/2018  5:00 v.v ir 7:00 v.v.
Pasaulio lietuvių centras, Galerija “Siela”

Art Classes are starting
Thursday, 10/04/2018
5:00 pm & 7:00 pm
Lithuanian World Center, Gallery “Soul”

Lietuvių dailės muziejus
Lithuanian Museum of Art

^^^^^^^^^^^^^^^  NLAHoF patalpų atidarymas ir koncertas/NLAHoF New Venue and Concert

National Lithuanian American Hall of Fame naujų patalpų atidarymas ir koncertas “Šimtmečio takais”
Penktadienis, 10/05/2018  8:00 v.v.
5501 W. 79th Street, Burbank, IL 60459

Bilieto kaina: $40.
Papildoma informacija: (410) 812-3549
Daugiau apie renginį

Opening of a New  National Lithuanian American Hall of Fame Venue and Concert
Friday, 10/05/2018  8:00 pm
5501 W. 79th Street, Burbank, IL 60459

Admission: $40.
Info: (410) 812-3549
Event details

National Lithuanian American Hall of Fame

^^^^^^^^^^^^^^^   Krepšinio varžybos/Basketball games

ČLKL rungtynių tvarkaraštis
Šeštadienis, 10/06/2018  5 rungtynės
Sekmadienis, 10/07/2018  3 rungtynės
Pasaulio lietuvių centras, R. Riškus Hall

CLKL Game Schedule
Saturday, 10/06/2018
5 games
Sunday, 10/07/2018
3 games
Lithuanian World Center, R. Riskus Hall

ČLKL
CLKL

^^^^^^^^^^^^^^^   Spektaklis visai šeimai/Theater for the Whole Family

Teatro “Teatriukas” spektaklis “Žalia Gyva”
Šeštadienis, 10/13/2018
2:00 v.p.p.
Pasaulio lietuvių centras, LF salė

Bilieto kaina $10. Su klausimais skambinkite į PLC raštinę 630-257-8787.

Theater “Teatriukas” Show “Green Alive”
Saturday, 10/13/2018
2 pm
Lithuanian World Center, LF Hall

Tickets $10. For information, please call the LWC office at 630-257-8787

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

Daugiau apie teatrą

^^^^^^^^^^^^^^^   Futbolo varžybos/Soccer games

Futbolo sezonas
Šeštadienis, 10/13/2018
5:00 v.v. – Liths over 40 prieš Prosport
Šeštadienis, 10/20/2018
5:00 v.v. – Liths prieš Calisia

Soccer season
Saturday, 10/13/2018
5:00 pm – Liths over 40 vs. Prosport
Saturday, 10/20/2018
5:00 pm – Liths vs. Calisia 

Liths futbolo klubas
Liths Soccer Club

^^^^^^^^^^^^^^^   “Draugo” pokylis/”Draugas” Banquet

“Draugo” pokylis
Sekmadienis, 10/14/2018
12:00 v. p.p.
Pasaulio lietuvių centras, Banys šeimos salė

Bilietus galima įsigyti “Draugo” administracijoje, 4545 w. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel: (773) 585-9500
 

“Draugas” Banquet
Sunday, 10/14/2018
12:00 pm
Lithuanian World Center, Banys Family Hall

Tickets available at “Draugas” 4545 w. 63 St . Chicago, IL 60629
Tel: (773) 585-9500

Laikraštis “Draugas”
Newspaper “Draugas”