Kalendorius ir renginiai

Čikagos ateitininkai rengia Kūčias

Written by admin · 16 sec read

Gruodžio 21 d., sekmadienį, visi Čikagos apylinkių lietuviai (ir Čikagoje besilankantys) maloniai kviečiami.

 

Kūčių agapė prasidės 1:00 v.p.p. bendromis šv. Mišiomis didžiojoje Jaunimo centro salėje, po kurių seks kalėdaičių laužymas, tradiciniai Kūčių valgiai, Kalėdinės giesmės ir dainos, bei prakartėlės  inscenizavimas.

Informacija bei vietų užsakymas: Ona Daugirdienė, odaugirdas@hotmail.com, tel. 630-325-3277.
(Jaunimo centras: 5620 South Claremont, Chicago, IL.)