Kalendorius ir renginiai

Dariaus ir Girėno Transatlantinio skrydžio 79-ųjų metinių sukakties minėjiimas

Written by admin · 50 sec read

Ceremonijos pradžia š.m. liepos 15 d. 10 v.r. prie Dariaus ir Girėno paminklo Marquette Park, Čikagoje. 10:30 val. r. – šv. Mišios Marquette Park’o parapijos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Minėjimo tęsinys – Beverly Shores, Indijanos valst. 1 v.p.p. (Čikagos laiku) – šv.Mišios Dariaus ir Girėno žygdarbiui atminti – St. Anna the Dunes katalikų bažnyčioje ( 433 E Golfwood Rd, Beverly Shores,  IN 46301).

2 v.p.p. vieninteliame pasaulyje Lituanicos parke prie stilizuoto paminklo (East Ripplewater Ave, Beverly Shores, IN 46301) – minėjimas. Dalyvaus Beverly Shores miestelio oficialūs valdžios atstovai, JAV ir LR kariuomenės veteranai, lietuviškų organizacijų nariai, bendruomenininkai, vietos lietuviai, visi, kam brangus Dariaus ir Girėno žygdarbio atminimas.

Šventinį pabendravimą pratęsime prie atsivežtinių vaišių, gros R. Pumputis. Maudynės  Mičigano ežere ir pliažo tinklinio varžybos Dariaus ir Girėno taurei laimėti. Norinčius dalyvauti varžybose  prašome registruotis tel.: 630-455-9999 arba  makselis@Yahoo.com. 

Dariaus ir Girėno Transatlantinio skrydžio  šventės organizacinis komitetas: Beverly Shores lietuvių klubas, Baltijos jūros šaulių kuopa, Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė, Klaipėdos jūros šaulių kuopa, Amerikos legionas Dariaus ir Girėno postas 271, ALIAS Čikagos skyrius, JAV dim.plk.  S. Paulauskas, JAV LB Tarybos narys R. Pažemeckas.   
Daugiau inf. tel.: 773-899-1067 J. Butkus

Nuotr.: tinklinio  varžybų nugalėtojų laukia prizas – taurė