Kalendorius ir renginiai

GRANDIS PRIIMA NAUJUS ŠOKĖJUS (IR SUGRĮŽTANČIUS)

Written by admin · 36 sec read

Netrukus prasidės Chicagos “Grandies” tautinio ansamblio 2015/2016 m. sezonas. Ne tik laukiama sugrižtančių šokėjų. “Grandis” visada priimdavo ir dabar priima bei laukia naujų šokėjų. Visi repetuosime įvairiems pasirodymams ir svarbiausia- kartu dalyvausime 2016 m. Šokių šventėje Baltimore (Maryland).  

INFORMACIJA:
Pirmoji repeticija šioms “Grandies” amžiaus grupėms ir registracija bus rugsėjo 20 diena:
* Suaugusieji (31-50 m.)- 3:00 val. p.p.
* Jauniai (6-9 sk.)- 5:00 v.v.
* Jaunimas (10-12 sk.) ir studentai – 6:30 v.v.
Visi repetuos Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje (Lemonte).
Šie rateliai repetuos nuo spalio 4 d:
* Vaikučių (3 metukų iki 1 sk.) ir Vaikų (2-5 sk.) ratelių šokėjai – pirma repeticija Ateitininkų namuose, 5:30-6:30 v.v.
* Pagyvenusių ratelio šokėjai (51+) – pirma repeticija: Pasaulio Lietuvių centre, valgykloje.(spalio 4 d.) nuo 3:30 – 5 v.v.
Jei turite klausimų apie “Grandies” ansamblį ar apie dalyvavimą Šokių šventėje, kreipkitės į ansamblio vadovus: grandis.vadovai@gmail.com, ar telefonu: Gintarą Grinkevičių, 630.254.4953 ir Dalią Bilaišytę-DeMuth, 773.218.8166
Registruokitės ansamblio svetainėje: http://www.grandischicago.org/registracija/