Kalendorius ir renginiai

Jaunimo Mišios, minėjimai…

Written by admin · 40 sec read

Pasaulio lietuvių centras Lemonte, IL

Pal. J. Matulaičio Misijos ir PLC ruošiama ŽUVIES VAKARIENĖ
penktadieniais, 2012 m. vasario 24 d., kovo 2 d. ir 9 d.,
nuo 5:00 v.v. iki 7:00 v.v.

PLC Didžiojoje salėje JAUNIMO MIŠIOS
šeštadienį, 2012 m. vasario 25 d., 4:30 v.p.p.
Pal. J. Matulaičio Misijoje

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS VASARIO 16-TOS IR KOVO 11-TOS MINĖJIMAS
sekmadienį, 2012 m. vasario 26 d., 12:30 v.p.p.
PLC Fondo salėje

Tradicinė Skautų KAZIUKO MUGĖ
sekmadienį, 2012 m. kovo 4 d., 10:00 v.r.
PLC R. Riškienės salėje

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
sekmadienį, 2012 m. kovo 11 d., 12:00 v.p.p. – 5:00 v.v.
Navy Pier’s Crystal Gardens, Chicago, IL

Pal. J. Matulaičio Misijos ruošiami SRIUBOS PIETŪS
sekmadienį, 2012 m. kovo 18 d., 12:15 v.p.p.
PLC Didžiojoje salėje

MADŲ ŠOU “STILIAUS TAKELIU”
sekmadienį, 2012 m. balandžio 1 d.,1:00 v.p.p.
PLC Didžiojoje salėje
Naujos lietuvių menininkų rankų darbo kolekcijos, nuostabūs modeliai, vynas, užkandžiai.

Lietuvių Fondo 50 METŲ JUBILIEJINIS POKYLIS
šeštadienį, 2012 m. balandžio 14 d., 6:00 v.v.
The HYATT LODGE, Oak Brook, IL

KASMETINIS PLC GOLFO TURNYRAS
šeštadienį, 2012 m. birželio 23 d., 1:30 v.p.p.
Old Oak Country Club, Homer Glen, IL