Kalendorius ir renginiai

Labdaringi ,,Derliaus pietūs” Lemonte

Written by admin · 24 sec read

  Spalio 5, sekmadienį, 12:30 v. p.p., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, kviečiame į kasmetinius lėšų telkimo Derliaus pietus, kuriuos rengia labdaros organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą”.

Norintys paremti gali sudaryti stalus ir užsisakyti vietas pas Rūtą Šmulkštienę r.l.smulkstys@sbcglobal.net, tel.630-243-1089 arba Ritą Venclovienę, venclovas@comcast.net, tel. 630-243-1228.

Bilietus taip pat bus galima įsigyti Pal. Jurgio Matulaičio misijos vestibiulyje sekmadieniais prieš ir po 9 bei 11 v.r. šv. Mišias.

Pietų metu ne tik skaniai pavalgysite, pamatysite gražią muzikinę programą, bet, svarbiausia, padėsite organizacijai toliau remti 11 pomokyklinių dienos centrų Lietuvoje, kuriuos lanko rizikos grupės šeimų vaikai.

Nuotr.: 2013 m. Derliaus pietūs.