Kalendorius ir renginiai

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO ŽINIOS

Written by Redakcija · 43 sec read

PLC zinios  Gedulo ir Vilties diena
Commemoration of the Day of Mourning and Hope

Gedulo ir vilt diena Lemont 2021  Gedulo ir Vilties diena

Sekmadienis, 06/13/2021
12:00 v.p.p.
Pal. Jurgio Matulaičio misija, PLC

Commemoration of the Day of Mourning and Hope
Sunday, 06/13/2021
12:00 p.m.
Blessed Jurgis Matulaitis Mission, LWC

Vydūno Jaunimo Fondas ir JAV LB Lemonto apylinkė
Vydunas Youth Foundation & LAC Lemont Chapter

************

PLC Golfo turnyras 2021!
LWC Charitable Golf Tournament 2021! 

PLC labdaringas golfo turnynas 2021  IŠPARDUOTA!
Šeštadienis, 06/19/21
12 v.p.p. 
Old Oak Country Club
14200 S. Parker Rd. Homer Glen, IL 60491

TAPKITE REMĖJAIS! NUSIPIRKITE LOTERIJOS BILIETUS! www.lithuaniangolf.com

LWC 2021 Charity Golf Tournament  SOLD OUT!
Saturday, 06/19/21
12 p.m.
Old Oak Country Club
14200 S. Parker Rd. Homer Glen, IL 60491

SPONSORSHIPS AND RAFFLE TICKETS ARE STILL AVAILABLE: at www.lithuaniangolf.com

Pasaulio lietuvių centras
Lithuanian World Center

**********

Knygos pristatymas
Book Presentation

Knygos „Viltis gyventi“  sutiktuvės
Trečiadienis, 06/23/2021
1:00 v. p .p.
„Seklyčia“, 2711 West 71st St., Chicago, IL 60629

 Knyga apie organizacijos „Lietuvos vaikų viltis” veiklą.
Tel. registracijai: 773-320-4393

Presentation of the book “Viltis gyventi”
Wednesday, 06/23/2021
1:00 p.m.
“Seklyčia”, 2711 West 71st St., Chicago, IL 60629

A book about the organization “Lithuanian Children’s Hope”
Tel. for registration: 773-320-4393

JAV LB Socialinių reikalų taryba
The LAC Social Affairs Council