Kalendorius ir renginiai

Renginiai Centrinėje NJ bei kaimyninėse lietuvių bendruomenėse

Written by admin · 3 min read

Kalėdinė eglutė ir Naujųjų sutikimas Centrinėje NJ bei kaimyninių bendruomenių pranešimai
1 .Kvietimas sutikti Naujuosius. Informacija apie vietų užsakymą – iki gruodžio 20d.
2. Kvietimas į Kalėdinės eglutės šventę “Lietuvėlėje” – gruodžio 22d.
3. Niujorko lietuvių bendruomenės pranešimai: Advento mugė remti NY Maironio lituanistinę mokyklą ir  Kalėdinė mugė Apreiškimo Bažnyčioje Niujorke – gruodžio 7- 8 d.

4. Filadelfijos lietuvių bendruomenės pranešimai: išpažinčių klausymas Šv. Andrejaus bažnyčioje ir  Skautų Kūčios – gruodžio  8 d.
5. Dovanokime Kalėdų proga lietuviškus laikraščius-paremkime lietuvišką spaudą!
Kviečiame palydėti senuosius ir sutikti Naujuosius 2014 kartu su Centrinės NJ lietuviais!

Gruodžio 31 d. 8:00 val. v. Latvių namuose “Priedaine”
1017 State Hwy N 33 E Freehold, NJ 07728
Šventinėje programoje – duetas  iš Lietuvos
Violeta ir Vilius TARASOVAI
Užsisakiusiems  iki gruodžio 20 d. įėjimo kaina   $ 120;  užsakymams po šios datos – $ 140, nuolaidos vaikams ir jaunimui iki 18 m.
Įskaičiuota šventinė vakarienė bei šampano taurė naujametiniam tostui; kitus gėrimus galima atsinešti.
Gautos lėšos bus skirtos Centrinės NJ bendruomenės tolimesnei veiklai bei lietuvybei puoselėti. Vietų rezervacija ir daugiau informacijos
el.paštu: lietuviskabendrija@yahoo.com
tel. 732-674-7556
     908-278-3459
     848-992-4222
 
NEW YEARS EVE PARTY INVITATION FROM LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY OF CENTRAL NEW JERSEY
For information please call the above listed telephone numbers

 “Lietuvėlė” kviečia į Kalėdinės eglutės šventę gruodžio 22 d. 1:00  val. Estų namuose 4 Cross Str. & Veterans Hwy., Jackson NJ 08527,
Kviečiami visi vaikučiai – ir tie, kurie nelanko mokyklėlės.
Tėvelius prašytume atnešti dovanėles prieš šventę  su užrašytais vaikučių vardais
į lituanistinę mokyklą  “Lietuvėlė”

Advento Mugė remti NY Maironio lituanistinę mokyklą
Kviečiame į 3-čią Advento Mugę remti NY Maironio lituanistinę mokyklą: rankdarbiai, “antikvarijatas”, maisto produktai ir žaislai bei žaidimai.
11:30 – 14:00 val. šeštadienį, gruodžio 7 d.
Maironio lituanistinės mokyklos salėje
St. Francis of Paola
206 Skillman Ave
Brooklyn, NY 1121
Kalėdinė Mugė Apreiškimo Bažnyčioje Niujorke
2013m. gruodžio 8 d., sekmadienį, 11:15- 14:00 val.
Apsipirkite Kalėdoms!!!
Apreiškimo Bažnyčios Salėje
70 Havemeyer Street
Brooklyn, NY 11211
Kalėdinių Šiaudinukų pamokos vaikams ir suaugusiems 11:30 ir 12:30 val.
NY Lietuvių Tautodailės Institutas – rankdarbių paroda/pardavimas, kalėdinių šiaudinukų ir jų gaminimo rinkinukai
NY Lietuvių Skautų Tuntas – rankdarbių pardavimas, kavinė
Apreiškimo Parapijos Veiklos Komitetas – Apreiškimo bažnyčios kalėdinės atvirutės, plotkelės
Dėl daugiau informacijos rašykite:
    Pat Sidas – Apreiškimo Parapijos Organizacija (SID@aol.com)
    Laurynas Vismanas, Rasa Sprindys – NY Lietuvių Tautodailės Institutas (vilkau72@yahoo.de)
Aldutė Belzer – NY Lietuvių Skautų Tuntas (aldute.belzer@gmail.com)

FILADELFIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA LITHUANIAN COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
2013-12-4
 Kun. D. Staniškis klausys išpažinčių lietuviškai ir angliškai šį sekmadienį, gruodžio 8 d. prieš ir po 10:30 val. ryto šv. Mišių Šv. Andriejaus bažnyčioje. Gera proga advento metu dvasiniai pasiruošti šv. Kalėdų šventėms.
 
Rev. D. Staniskis will hear confessions in Lithuanian and English before and after the 10:30 am Mass at St. Andrew Church, 19th and Wallace Sts., Philadelphia, PA 19130. Good opportunity during this Advent season for spiritual preparation for Christmas.

Šį sekmadienį, gruodžio 8 d., tuoj po 10:30 val. Šv. Mišių (apie 12val.)
SKAUTŲ KŪČIOS
Šv. Andriejaus parapijos salėje
19th ir Wallace St.
Philadelphia , PA 19130
 
Tik tiems, kurie iš anksto nusipirko ARBA užsisakė bilietus.
 Bilietai nebus parduodami prie durų.
  
This Sunday -December 8th,  right after the 10:30 a.m. Mass
Christmas Eve Dinner KUCIOS
Sponsored by Lithuanian Scouts
 In St. Andrew Parish Hall
19th and Wallace St.
Phildelphia, PA. 19130
Only for those who in advance have purchased OR reserved tickets
There will be no ticket sales at the door

Lietuviška radio programa per internetą / Lithuanian radio on the internet
 
Naujas http://www.draugasnews.org/key/2013/2013-11-26-DRAUGASNEWS.pdf
New in English  http://www.draugasnews.org/key/2013/2013-11-26-DRAUGASNEWS.pdf
 
KALĖDŲ PROGA DOVANOKIME LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ SAU IR SAVO ARTIMIESIEMS spaudos nuorodos gale “Pranešimų”
FOR CHRISTMAS GIVE GIFT OF LITHUANIAN PUBLICATION
Links to Lithuanian publications at the end of “Annoucements”
JAV lietuviški laikraščiai: Lithuanian periodicals in US

Naujas JAV Lietuvių Bendruomenės leidinys

http://lithuanian-american.org/m/lt/2013/08/22/naujas-jav-lietuviu-bendruomenes-leidinys
,,Naujienas“ jau dabar galima užsiprenumeruoti, žurnalas bus leidžiamas kas du mėnesius, jo prenumeratos kaina metams – $20.00. Jeigu norite, kad į Jūsų namus atkeliautų naujas lietuviškas spalvotas leidinys, čekius prašome siųsti adresu Lithuanian American Community, Inc., 3455 Table Mesa Drive Apt C-118, Boulder, CO 80305, MEMO langelyje pažymėkite NAUJIENOS.

Kiti leidiniai:
http://lithuanian-american.org/bridges (English)
http://lithuanian-american.org/m/explore-lac/publications/pensininkas/ (Lithuanian)
http://eglute.org/ (Lithuanian)
http://www.lituanus.org/main.php?id=home (English)
http://www.draugas.org (Lithuanian)AND monthly in English
http://www.alietuvis.com (Lithuanian)

Psichologinė pagalba LIETUVIŠKAI
nemokamu telefonu iš visų JAV
pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 9-tos valandos.
 
PAGUODOS TELEFONAS: