Kalendorius ir renginiai

JAV lietuvių Rudens renginiai

Written by admin · 1 min read

RUGSĖJIS

LR Generalinis Konsulatas informuoja, kad rugsėjo 19 d. Čikagoje lankysis LR Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas kartu su jo vadovaujama delegacija.
 Norinčius susitikti su Seimo pirmininku, maloniai kviečiame rugsėjo 19 d., ketvirtadienį, 4:30 val. popiet atvykti į Pasaulio Lietuvių Centro  Didžiąją salę (14911 127th St., Lemont, IL 60439).

22 d., sekmadienis
12:30 val. p. p., Lietuvių dailės muziejuje (PLC) dr. Sigitos Lipovienės knygos „Aukštuolių ąžuolai” pristatymas (autorė pasakoja apie partizanų Katliorių šeimą)..

Čikagos Jaunimo centro moterų klubas pradeda naują sezoną – po šv. Mišių visus kviečia į  centro kavinę pasivaišinti mieliniais blynais.

Po 10 val.r.  šv. Mišių, New York’o Apreiškimo parapija kviečia į tradicinį pikniką, adresu: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Ave. ir Havemeyer Street, prie ,,L” ir ,,G” traukinių Lorimer Str. ir Metropolitan Ave. metro stoties).

29 d., sekmadienis
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje PLC, Lemont, IL  –  M. J. Šileikio ir Teofilio Petraičio parodos-konkurso ,,Toli nuo tėvynės” atidarymas. Daugiau inf. tel.: 630-257-2034.

6:00 v.v.Čikagos lietuvių Rotary klubo GOLFO TURNYRAS Old Oak Country Club
14200 S. Parker Rd.,Homer Glen, IL 60491

SPALIS

4 d., 7:30 val. v.  penktadienis, Čikagos Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje -Lietuvos tekstilininkų darbų parodos atidarymas.

11–13 dienomis: Sheraton Detroit-Novi (21111 Haggerty Road, Novi, Michigan 48375) vyks JAV Lietuvių Bendruomenės XX Tarybos II sesija. Daugiau inf.: Laura Garnytė tel. 734-272-9877 arba el. p-tas: lietuviaimichigan@gmail.com

13 d., sekmadienis, 12:30 val. p. p., organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia visus į tradicinius labdaros ,,Derliaus pietūs”,  Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Skaniai pavalgysite, bus proga pasidžiaugti trumpa programa, išmėginti savo laimę loterijoje. Savo dalyvavimu pietuose remsite organizaciją ir jos 11 globojamus centrus Lietuvoje, kuriuos lanko rizikos grupės šeimų prieauglis. Pasiteiravimai dėl bilietų ir stalų sudarymo: Rūta Šmulkštienė, tel. 630-243-1089 el. paštu: r.l.smulkstys@sbcglobal.net, arba Rita Venclovienė, tel. 630-243-1228, el paštu: venclovas@comcast.net.

13 d., sekmadienis –  Čikagos maratonas. Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje visus tautiečius ir jų draugus vėl kviečia burtis į lietuvių komandą. Registruokitės el. paštu: agne.vertelkaite@urm.lt arba telefonu 312-397-0382, trumpasis numeris 204. Žinutėje nurodykite savo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

19 d., šeštadienis, 5:30 val. p. p. Akademinio skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus metinė šventė ,,Willowbrook Ballroom”, Willow Springs, IL.

20 d., sekmadienis
12:30 val. p. p. Lietuvių Fondo salėje (PLC, Lemont, IL) seserų Daunyčių iš Lietuvos (Joana – arfa, Vita-Marija – fleita, Elena – violončelė, Kotryna Ugnė – smuikas) šeimyninio ansamblio „Reqnum Musicale” koncertas. Rengia ,,Saulutė”.  

1 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje – JAV lietuvių rašytojų draugija rengia literatūrinę popietę ,,Pavasaris rudenį”. Programą ves Linas Umbrasas. Po programos – vaišės.

27 d., sekmadienis. Dienraščio ,,Draugas” pietūs  rengiami ,,Willowbrook Ballroom” (8900 Archer Ave. Willow Springs, IL) pokylių salėje. Daugiau inf.: tel. pasiteirauti: 773-585-9500.

LAPKRITIS

17 d.,sekmadienis,  12:30 v.p.p., Pasaulio Lietuvių Centro madų paroda  “SPALVŲ SIMFONIJA
PLC R. Riškus salėje