Kalendorius ir renginiai

Renginiai lietuvių Čikagoje ir apylinkėse

Written by admin · 2 min read

 

Šeštadienį, spalio 4d., 2014, 6:00pm. (LT) Lietuvių Dailės Muziejus (LDM) kviečia Jus į oficialų LDM meno galerijos ir parodos “Siela” atidarymą!  Apsilankykite atnaujintose Muziejaus patalpose, įsigykite originalių meno kūrinių ir pasidžiaukite gyva muzika ir vaišėmis!

 

(EN) The Lithuanian Museum of Art (LMA) invites you to the grand reopening of its galleries and the concurrent opening of its art exhibit “Siela”! Saturday, October 4th, 2014, 6:00pm. Visit the renovated museum, meet the new LMA team, and enjoy live music with hors d’oeuvres!

 

 Sekmadienį, rugsėjo 14 d.11 v.r., Marquette Park’o lietuviškoje  Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje įvyks kasmetinių Šiluvos atlaidų šventinė procesija ir iškilmingos Mišios.
Kiekvienais metais pagerbiamas Švč. Mergelės Marijos Gimimas, garsinama Šiluva, kurioje apsireiškė Dievo Motina. Manoma, kad liaudiškas Šilinių pavadinimas kilo nuo seno vietovardžio – Šilas, iš kurio vėliau išsirutuliojo dabartinis vietovardis – Šiluva. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje pradėti švęsti Petrui Simonui Gedgaudui 1457-aisiais čionai pastatydinus Švč. Mergelės Marijos garbei dedikuotą bažnyčią. Marquette Park’o lietuviškoje parapijoje Šiluvos atlaidai tęsėsi visą savaitę.

Bažnyčios klebonas kun. Jaunius Kelpšas maloniai kviečia visus tikinčiuosius dalyvauti procesijoje ir šv. Mišiose.

-.-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-.

  2014 m. rugsėjo 13 d., šeštadienį, 1:30 val. p.p. Pasaulio lietuvių centro Didžiojoje salėje (14911 127th Street, Lemont, IL 60439), LR Generalinis konsulatas Čikagoje ir JAV Lietuvių bendruomenės Lemonto apylinkė maloniai kviečia į susitikimą – diskusiją ,,Rusijos invazija į Ukrainą ir galimos grėsmės Lietuvai.  Ar Lietuva pasiruošusi?”

Dalyvaus  jaunosios kartos Lietuvos politikai ir politikos ekspertai, neseniai sugrįžę iš Ukrainos  – LR Seimo narys, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų prezidiumo narys, šešėlinės Vyriausybės ministras Paulius Saudargas; politologas, Rytų Europos studijų centro analitikas dr. Laurynas Kasčiūnas; politologas, Valstybingumo ir tradicijos studijų centro direktorius Linas Kojala. Bus pristatyta jų surengta ekspedicija Lietuva – Ukraina’14 “BROLIAI”.

-.-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-.

PLC 14911 127th St. Lemont, IL 60439
Šeštadienį, rugsėjo 13d., 7:00pm
Sekmadienį, rugsėjo 14d., 1:00pm

(LT) Lietuvių Dailės Muziejus (LDM) kviečia Jus į dramatišką spektaklį “Emigrantai“! Vaidins dramos teatro aktoriai Igoris Reklaitis ir Gintaras Čajauskas.

Bilietai: $30. Perkant 10 bilietų ar daugiau – nuolaida. Bilietus galite įsigyti PLC raštinėje, “Smilga” ir “Old Vilnius” kavinėse ir LDM. Daugiau inf. Asta Zimkienė tel. 630.291.0097.

(EN) The Lithuanian Museum of Art (LMA) invites you to its dramatic play “Emigrants”! Starring actors Igoris Reklaitis and Gintaras Čajauskas.

Saturday, September 13th, 7:00pm
Sunday, September 14th, 1:00pm

Tickets: $30.  Tickets can be purchased at the LWC office, cafés “Smilga” and “Old Vilnius,” or the LMA. For more information, please contact Asta Zimkus by calling 630.291.0097.

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
Meno paroda “Mūsų Ignas“! Paroda tęsis nuo rugsėjo 6d. iki rugsėjo 14d.

 (EN) The Lithuanian Museum of Art (LMA) invites you to its art exhibit “Mūsų Ignas”! The exhibit will be on display from September 6th to September 14th.

 -,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

Šeštadienį, spalio 4d., 2014, 6:00pm. (LT) Lietuvių Dailės Muziejus (LDM) kviečia Jus į oficialų LDM meno galerijos ir parodos “Siela” atidarymą!  Apsilankykite atnaujintose Muziejaus patalpose, įsigykite originalių meno kūrinių ir pasidžiaukite gyva muzika ir vaišėmis!

(EN) The Lithuanian Museum of Art (LMA) invites you to the grand reopening of its galleries and the concurrent opening of its art exhibit “Siela”! Saturday, October 4th, 2014, 6:00pm. Visit the renovated museum, meet the new LMA team, and enjoy live music with hors d’oeuvres!

 -.-.-.-.-.-.-.-.–.-.

   OPENING FRIDAY, SEPTEMBER 12, 7 TO 9 PM (Beverly Arts Center,2407 W. 111 Str.Chicago, IL 60655) September 12 – October 26, 2014

The BRAIN Initiative is a US program providing an additional $100 million for brain research. BRAIN stands for Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies. It was announced by President Obama a year ago, and funding to research laboratories across this country is starting.
 
This is a nation-wide competitive art exhibit at the Beverly Arts Center, which I organized. We had a very large number of submissions of superb art works. It was juried by Aron Packer of the Packer Schof Gallery who indeed had a difficult task. The selected pieces are truly excellent.
 Artists submitted works that investigate how our minds work, where thinking comes from, what is the origin of consciousness.

It is not only scientists who can shed light on how our minds function – artists can also do so.

Hope to see you at the opening.

Sincerely, Audrius (Andy) Plioplys

Artistic Explorations of Thought