Lietuviai pasaulyje

Susitikimas “Bendruomenių ir jų kilmės šalių santykiai. Iššūkiai ir planai” La Platos Nacionaliniame Universitete

Written by Redakcija · 35 sec read

Dalinuosi La Platos Nacionalinio Universiteto, vieno didžiausių universitetų Pietų Amerikoje, suorganizuoto susitikimo “Bendruomenių ir jų kilmės šalių santykiai. Iššūkiai ir planai” momentais.
Man buvo suteikta didelė garbė, susitikime skaityti pranešimą apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, užsienyje gyvenančių lietuvių diasporą, ryšius su Lietuvos vyriausybinėmis ir neformaliomis organizacijomis.

Pranešime taip pat buvo kalbama apie istorinius ir šių dienų lietuvių tautos ir Argentinos santykius. Tai yra pokario lietuvių migracija į Argentiną, lietuvių bendruomenių kūrimąsi. Buvo paminėta praeitais metais Berisso mieste įvykusi šokių šventė ,,Ten, kur Nemunas banguoja“, kaip pavyzdinis renginys atspindintis Argentinos ir Lietuvos ryšius. Lietuvos vyriausybinių ir neformalių organizacijų bendradarbiavimą su Argentinoje gyvenančia lietuvių tautos diaspora.

Ačiū, UNLP už kvietimą dalyvauti susitikime ir suteiktą galimybę skaityti pranešimą aktualiomis temomis.
Ypatingai dėkoju, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai ir jos pirmininkei p. Daliai Henkei, LRS ir PLB komisija pirmininkams p. Daliai Asanavičiūtei, p. Jonui Bruzui ir Seimo kanceliarijos patarėjai p. Jolitai Šedauskienei.