All Stories

Vytautas Radžvilas. Pilietinio protesto ir nepaklusnumo aktas buvo vienintelis būdas pasipriešinti antilietuviškos ir tironiškos valdžios savivalei

Padėkos žodis Birželio sukilėliams Nuotraukoje – drąsūs ir ryžtingi bendražygiai prie tik ką su meile ir pagarba pakabintos pulkininko...

Birželio 23-iosios Sukilimo metinės!

Birželio 22 d., šeštadienį, bus minimos 1941 m. Birželio 23-iosios Sukilimo metinės. Kviečiame dalyvauti minėjimo renginiuose: Vilniuje Lukiškių aikštėje...

JANINA SURVILAITĖ: “Ko niekada neturi pamiršti lietuviškas pasaulis, tebeklaidinamas dar vis LB-ėms vadovaujamų buvusių  aršių komjaunuolių?..”

 Noriu priminti kai kuriuos su  išeivijos veikla Vakarų Europos politikoje susijusius įvykius gūdžiais Lietuvos okupacijos metais. 1. 1987 metų...

Birželio sukilimo metinės, Kaunas

Prieš 83-ejus metus (1941 m.) iš Kauno radiofono nuskambėjo ir istorija tapo Leono Prapuolenio žodžiai: „Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas,...

Marija Remienė. Ar ne per dosnus Lietuvių Fondas?

Esu viena seniausių Lietuvių Fondo narė, buvau pirmoji moteris, išrinkta LF Tarybos pirmininke. Daugelį metų savanoriškai dirbdama LF, galiu...

Lenkijos vyskupų konferencija paskelbė Laišką dėl gyvybės apsaugos

2024 m. birželio 10 d. Varšuvoje į 398-ąją Lenkijos vyskupų konferencijos plenarinę sesiją susirinkę vyskupai paskelbė Laišką dėl gyvybės...

PRO VITA ©  ŽINIOS Nr. 18 (2024)

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/ Mokslinė ir mokomoji konferencija “Bioetinės ir...

Janina Survilaitė:”Išeivijos archyvų klastojimai.”  

50 metų režime vadintiems buržuanacionalistais, tarybinės Lietuvos  išdavikais ir priešais – IŠEIVIAMS, tuos pačius vardus, pasirodo, galima  palikti ir...

Kokia Lietuva? (naujienlaiškis POZICIJA)

POZICIJA (Lietuvos informacinis portalas) NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS Kokia Lietuva?Taip buvo pavadintas mūsų su Vytautu Sinica diskusijos apie Lietuvos kaip lietuvių tautos...

 LIETUVĄ VALDANTIEJI  TEBENIEKINA  1941 m.  BIRŽELIO  SUKILIMĄ 

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 7 metai LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui...