All Stories

Kalėdos su Raganiukės teatru!

Kalėdos – stebuklų metas, tad sukurkite stebuklą savo bendruomenei. Norite, kad vaikučiai patirtų dar didesnį Kalėdų džiaugsmą? Padovanokite mažiesiams vaizdo...

Antanas Stugys. APIE POLITINĮ SUSILAIKYMĄ

Nebalsavusieji, nepalaikiusieji Žemės referendumo labiausiai kalti, kad šiandien be atodairos iškertami Lietuvos miškai, kurių didumą nusipirko Švedijos IKEA koncernas....

Jubiliejinis Šventinis vakaras – ČIKAGOS Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopai – 60 metų!

Šeštadienis, 11/11/2023 PLCPradžia 3:45 v.p.p.PLC, Banio šeimos salė Bilieto kaina iš anksto $60, likus savaitei iki renginio $65. Bilietai ir informacija tel....

PRO VITA ©  ŽINIOS Nr. 36 (2023)

Parengė Robertas Skrinskas Eina nuo 2000 m. News you can trust since 2000 http://provita.medianewsonline.com/ Maldos už gyvybę kongresas Naugarduke, (lapkričio 3-6...

Arvydo Damijonaičio laiškas. Visų Šventųjų diena, Vėlinių įšvakarės

Mieli brangios lietuvių istorinės atminties nešėjai!  1. Būtina atnaujinti lietuvių tautybės gyventojų sušaudymo Draučių kaime genocido bylą. Žiaurus klastingų...

VĖLINĖS

Vaikystėje tėvai Vėlinių vakarą vesdavo mus su sese į Kauno miesto kapines (dabar Ramybės parkas), aplankyti artimųjų kapų, uždegti...

Janina Survilaitė. Atmintis gyvųjų širdyse. (VĖLINĖS).

Atgimus Lietuvai, PLB-nės pirmininkas dr. V. Kamantas ir LR Išeivijosinstituto (Kauno VDU) mokslinis bendradarbis dr. L. Saldukas matė,kad pasaulio...

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 35-mečio renginys

2023-10-28 Kaune vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 35-mečio šventinis renginys, kuriame sveikinimo ir padėkos žodžius nuo LGGRTC...

Propagandinė gyvatė, modernusis feodalizmas ir karo pamokos

Visuomenę audrina socialiai neteisingas nekilnojamojo turto mokestis, Vilniaus krašto lenkų laikraštis atvirai šlovina Želigovskio okupaciją, o švietimo tema nepalieka...

Janina Survilaitė. Kuo turtinga Šveicarija?

Klausia šiuolaikinis Vakarų Europos mokslininkas dr. Gerhardas Schwarzas iratsako: „Šveicarija turtinga ne pinigais“. Ji turtinga išvystyta chemijos, farmacijosir mašinų...