All Stories

Spaudos konferencija LR Seime: „Pasitvirtino VRK klastotės dėl Ingridos Šimonytės“

2024 m. kovo 29 d. 11.00 val. įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. ZigmoVaišvilos, buvusio Seimo nario Audriaus Nako...

Trijų chorų koncertas – 100 BALSŲ PYNĖ!

Trijų chorų koncertas – 100 BALSŲ PYNĖ!Balandžio 7 d., sekmadienį, 12:30 v.p.p. PLC Fondo salėje. Šimtmečio Dainų šventės repertuaro...

Pranešimas spaudai: Rekordinis mentorių skaičius siūlo profesinę pagalbą

Rekordinis mentorių skaičius siūlo pagalbą karjeros iššūkiams įveikti Didžiausia savanoriška profesinės mentorystės programa „LT Big Brother“ skelbiajubiliejinio 15-ojo sezono...

Edvardas Čiuldė. Kodėl žydams Lietuvoje taip rūpi sužlugdyti LGGRTC veiklą?

Klausimą galima perfrazuoti dar ir taip – kodėl žydams Lietuvoje taip rūpi galutinai išskusti lietuvių tautos istorinės atminties likučius?...

Pasirašykite už Nacionalinio susivienijimo teisę dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose!

Nacionalinis susivienijimas dalyvauja Europos Parlamento (EP) rinkimuose. Dalyvaujame, nes esame tikri, kad tai ypatingai svarbūs rinkimai. Europos Sąjungoje spręsis...

PRO VITA ©  ŽINIOS Nr. 9 (2024)

Kas domisi sovietų darbais, tai įdomus liudijimas iš Šėtos. Jadvyga Jarackienė, g. 1924-08-05  pasakoja, kaip  sovietų valdžios pareigūnai daužė...

Ramūnas Alaunis. 2024-03-22 RUSIJOS MASINĖ ATAKA SUGRIOVĖ UKRAINOS ENERGETIKOS SISTEMĄ

Kovo 22 d. naktį Rusijos kariuomenė surengė didžiausią per pastaruosius mėnesius ataką prieš Ukrainos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Tai...

Janina Survilaitė: “AR tikrai ir vėl paruošta dirva “penktajai kolonai”?

Žurnalisto Valdo Vasiliausko su bendradarbiais parengtoje laidojepavadinimu “Penktoji kolona – veiksmas UŽ VALSTYBĘ” stebinaišmintingai atrinkti šių dienų Tėvynei pavojingos...

Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila. Vargšė VRK. II dalis  (Pasimetusi VRK)

Straipsnio I-oje dalyje aptarėme VRK savavaldžiavimą, galvotrūkčiais tenkinus I. Šimonytės 2024-02-19 prašymą ir 2024-02-20 sprendimu Nr. Sp-33 sudarius jai...

Janina Survilaitė: “LAISVĖ, atnešta Knygnešių kuprinėse ir išsaugotaišeivijos veikloje…”

2024 m. – 120-ieji Spaudos draudimo panaikinimo metai.Pravažiavus nuo Raseinių JURBARKO PLENTU 5-tąjį kilometrąkiekvienas gali stabtelėti ir nusilenkti žymiam...