All Stories

Siūlykite kandidatus i LF Tarybą ir Kontrolės Komisiją

Lietuvių Fondo pilnateisiai nariai yra kviečiami siūlyti LF Nominacijų komisijai  kandidatus į LF direktorių tarybą ir Kontrolės komisiją iki...

Lietuvos Sąjūdis kreipiasi

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos P A R E I Š K I M A S Lietuvos Respublikos Seimo...

KLIVLENDE PAGERBTAS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS ATMINIMAS

Ambasadorius Audrius Brūzga ir  Garbės generalinės konsulė Ingrida Bublienė Vasario 21d. Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Audrius Brūzga dalyvavo Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos...

,,Mardi Gras” – amerikiečių Užgavėnės

Nežinau, kaip kitose JAV valstijoje, bet pas mus, centriniame Texa’se, praėjus Šv. Kalėdų šventėms, dar prieš Šv. Valentino dieną,...

,,Oscar – 81″

Sekmadienį, vasario 22 d Los Angeles ,,Kodak” teatre įvyko kasmetinė kino meno šventė – 81-ąjį kartą buvo išdalinti ,,Oskarai”...

Paieška

PAIEŠKA. Ieškau prosenelio Antano Buzo prieš I pasaulinį karą išvykusio į JAV iš Dzingiškų kaimo, vaikų: Antano, Jono ir Marytės...

,,Respublikos” vyriausiuoju redaktoriumi paskirtas VITAS TOMKUS

Po penkerių metų pertraukos prie dienraščio ,,Respublika” vairo grįžo šio laikraščio įkūrėjas bei leidėjas Vitas TOMKUS, o iki šiol...

Jungtinės Karalystės lietuvių sąjunga ir Labdaros fondas Tiltas suvienys jėgas labdaringoje veikloje

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Labdaros fondo Tiltas (The Tiltas Trust) ir Lietuvių sąjungos Jungtinėje Karalystėje. Abiems organizacijoms svarbų dokumentą,...

Vaikų teisės ir natūralus šeimos planavimas

© ŽINIOS Nr. 6 2009 m. vasaris © PRO VITA http://www3.vdu.lt/life/  Lifeissues.net Newsletter 410 Besivystančių šalių moterims reikia švaraus...

Kreipimasis dėl Valstybės švenčių

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Arūnui Valinskui Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui Lietuvos Respublikos Seimo nariams Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus...