All Stories

Leidimą nuolat gyventi Lietuvoje turintis asmuo yra transseksualus

© ŽINIOS Nr. 6 2009 m. vasaris © PRO VITA http://www3.vdu.lt/life/ Delfi.lt 2009 02 13 Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius...

Vasario 16-oji

Vasario 16-osios iškilmės Lietuvoje prie Prezidentūros. Trijų Baltijos šalių, 1918 metais atkūrusių savo valstybingumą ir paskelbusios nepriklausomybę – Latvijos, Lietuvos ir...

Naujosios emigrantų kartos kūrėjai ir jų likimas

Janina Irena Survilaitė-Vaitkevičienė gimė Lietuvoje, Raseinių rajone.1972 metais baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. Atgimimo metais (1990) išvyko į Šveicariją. Ten...

Darbą pradėjo LR Garbės konsulas Detroito mieste

Informuojame, kad darbą pradėjo naujasis Lietuvos Respublikos Garbės konsulas Jungtinėse Amerikos Valstijose Algis Zaparackas, kuris reziduos Detroito mieste, Mičigano...

Sveikinimai Valstybės atkūrimo dienos proga

Mielieji bendražygiai ir bendraminčiai, Vasario 16-oji visada – ir buriantis po tautinio Atgimimo vėliava, ir grumiantis nelygioje kovoje prieš...

Pažintinis kultūrinis renginys „Hallo Litauen!“ sulaukė didelio vokiečių susidomėjimo

Penktadienį, vasario 13-ąją Vokietijoje, Hüttenfeldo miestelyje esančioje Renhofo pilyje įyvko kultūrinis-pažintinis renginys „Hallo Litauen!“ („Labas, Lietuva!“), skirtas ne tik...

Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas – Urugvajus 2009 m.

Nuotr.: suvažiavimo dalyviai Sausio 3-11 dienomis Urugvajaus Respublikos sostinėje Montevidėjuje vyko svarbiausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo susirinkimas. Suvažiavime dalyvavo...

MEKSIKE PAMINĖTA LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario mėnesio 10 dieną Meksikos sostinėje Mechike vyko Vasario 16-osios Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos priėmimas, kuriame dalyvavo Meksikos valdžios...

Kvietimas Lietuvos žmonėms

IŠKELKIME TRISPALVES Kviečiame Lietuvos žmones gražiai pažymėti Vasario 16 – ąją – Lietuvos Valstybės atkūrimo šventę – tą dieną...

Turintys dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję Jo jėgos

Apaštalas Paulius perspėjo savo Dvasinį sūnų Timotiejų (o kartu su juo ir mus visus): Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis...