All Stories

Nauja ideologija kovoje prieš santuoką ir šeimą

Įsiskaitykime, įsiklausykime apie ką  kalba Inge M. Thürkauf  2008 m. gruodžio 27 d. paskaitoje Kaune, Šv. Kazimiero priorate. Siūlome keletą ištraukų...

„Jaunimas: UŽ LAISVĘ“ – rimties akimirka mokykloje

Sausio 13-ąją  514 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų susikibs rankomis ir susitelks rimčiai, idant būtų pagerbtos Laisvės aukos. Pilietinę akciją...

POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS. LAISVĖS PREMIJA

Š.m. sausio 31 d. (pradžia – 9 val. ryto) ir vasario 1 d. (12:30 val. p.p.)  Pasaulio Lietuvių Centre,...

Čikagos kultūros centre atidaryta dviejų Lietuvos grafikių darbų paroda

Iš kairės: grafikė B. Zokaitytė, parodos kuratorė S. Zutautas ir grafikė E. Vertelkaitė parodos atidaryme (I. Dilytės nuotr.) Sausio...

Pasaulis margas

ATHENS, January 7, 2008 (LifeSiteNews.com) – Graikų ortodoksų vyskupas, Peiraeu metropolitas Serafimas pateikė ieškinį prieš jį apšmeižusius homoseksualų aktyvistus,...

Vien tik Afrikoje kas valandą atsiverčia į krikščionybę…

Vis daugiau tikinčio jaunimo renkasi skaistumą: http://cnsnews. com/public/content/article.aspx?RsrcID=41356 ***,,Vien tik Afrikoje kas valandą atsiverčia į krikščionybę 667 musulmonai. Kasdien...

Vyrų nevaisingumo didėjimas vakarų šalyse.

Karštas komentaras 2009 Sausio 8. Inge M. Thürkauf ,,Gender mainstreaming – nauja ideologija kovoje prieš santuoką ir šeimą“: http://www.hotcommentary.com/index.php?id=1005...

Renginiai skiriami Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje fotomenininko Keith Stanton šiuolaikinės fotografijos paroda Š.m. sausio 16 d., penktadienį, 7 val. vakaro Balzeko...

Vėl grasinama nugriauti Aušros Vartų bažnyčią

Pranešimas išsiųstas sausio 10 d. 1:32 v.p.p. Sausio mėn. 11 d., sekmadienį 10:30 – 11:30  v. ryto vėl renkamės...

DĖL VALSTYBĖS ŠVENČIŲ

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui p. Valdui Adamkui Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui p. Arūnui Valinskui Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui...