All Stories

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS Nuo vasario 29 d. iki kovo 2 diens vyksta Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenių...

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 8 / 2008 m. vasaris

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 8 / 2008 m. vasaris siluva.iseivijoje@gmail.com ¯ Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija, 4545 W. 63rd...

INDIANA

Šios valstijos paviršius panašus į Illinois: paežerėje žemumos, viduryje lygumos, pietuose ledynų nepaliestos kalvos. Stambūs plieno, naftos perdirbimo, chemijos...

Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje praneša

Kovo 8 d., šeštadienį, 6:00 v.v., Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje organizuojamą vakarą, skirtą pažymėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną...

Lietuvių išeivių dailininkų paroda-konkursas, skirtas Čiurlionio galerijos Čikagoje 50-mečiui pažymėti

1957 m. Čikagoje, už lietuvių suaukotus pinigus, kai jėzuitai pastatė Jaunimo centrą, buvo įkurta ir pirmoji Čiurlionio dailės galerija....

Seni draugai

Prieš kelis mėnesius, taip netikėtai, besėdint Botanikos sode ant suolelio ir gėrintis šio miesto retenybe – saulute, mintimis klajojant...

Tėve mūsų…

Šv. Mato ,,Tėve mūsų” turi 7 prašymus, o Šv. Luko – tik penkis. Biblijoje skaičius 7 visada turi simbolišką...

Didelės ambicijos

Sekmadienį, vasario 24 d., Čikagos lietuvių Audros ir Ryčio Januškų restorane ,,Two Rivers” rinkosi norintys dalyvauti naujame gigantiškame projekte...

Padėti artimui

Padėkime artimui Čikagoje gyvenantis Arvydas Puidokas serga reta ir sunkia odos liga scleroderma morfea. Jo gydymui, operacijoms trūksta lėšų....

Fotografijų parodos

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios proga Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje š.m. kovo 11 d., antradienį, 7:00...