All Stories

Margumynai

Pirmadienį, lapkričio 17 d. Čikagoje iškrito pirmas, greitai tirpstantis, sniegas. Tuo tarpu kaimyninėje Indianos valstijoje, ypač Valparaiso, N West,...

14-asis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas. Banketas (papildyta)

Mieli bendraminčiai, kolegos ir mus kalba rišantys tautiečiai: Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas (MKS) įvyksta Amerikoje (1) vieną kartą per 6...

Edvino Minkštimo koncertas

Jei mėgstate klasikinę muziką – kviečiu lapkričio 28 d. 4 v.p.p. apsilankyti Aušros Vartų vargonininko, Julliard muzikos mokyklos absolvento...

Dr. Jono Šliūpo pagerbimas

Šių metų lapkričio 21 d., penktadienį, 11 val. ryto, minint Lietuvos diplomatijos 90-ąsias metines, Lietuvių tautinėse kapinėse vyks vieno...

Jūrų šaulių kuopa švenčia jubiliejų

Čikagos Gen. J.Daukanto Jūrų šaulių kuopa maloniai kviečia jus atsilankyti į 45 metų jubiliejinį banketą, kuris įvyks š.m. lapkričio...

Ruduo – vestuvių metas

Lietuviai dažniausiai tuokdavosi rudenį – nuėmę derlių, užbaigę visus žemės ūkio darbus. Vienas originaliausių Švietimo epochos Europos rašytojų, lietuvių...

Negimusios gyvybės apsauga

LIŪDNA NAUJIENA: VDU vadovybė, ,,spaudžiama iš aukščiau“, liepė pašalinti Pro Vita svetainę iš jų serverio. Galintys pagelbėti, prašome padėti....

Ar Singapūras taps pirmąja Azijos šalimi, legalizavusia eutanaziją?

NEW YORK, November 13, 2008 (C-FAM) – El Salvadoro prezidentas Elias Antonio Saca per Ibero-American vadovų susitikimą praėjusį mėnesį...

RUDENS MOZAIKA ČIKAGOJE

  Lapkričio 15 d. 7 v.v. kviečiame atvykti į Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinės Namuose (2417 W 43 Str., Chicago,...

Projektas „Statome operą“ Vokietijoje įtraukė ir Vasario 16-osios gimnazijos moksleivius

Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. lapkričio 9 d. – Po Europą keliaujantis Gedimino Zujaus ir jo vadovaujamos Scenos ir estetikos...