All Stories

SU NAUJAISIAIS METAIS!

Tautiečiams, išsibarsčiusiems po visą pasaulį, linkime kuo geriausios sveikatos, kloties, džiaugsmo ir vilčių išsipildymo, 2009-aisiais – Lietuvos vardo paminėjimo...

Tauta ir užsienio lietuviai turi žinoti kas yra kas Lietuvoje

Siūlome perspausdinti įdomų BNS agentūros straipsnį iš 2008 12 29 d. www.alfa.lt  portalo ,,LR Parlamento vadovo sekretoriate – Kirkilo...

Laiškas tautiečiams, gyvenantiems už Lietuvos ribų

Metų virsme linkiu visiems kuo geriausios kloties, sėkmės, džiaugsmo ir kitu gėrybių 2009-aisiais! Kaip ir visada, palydėdami senuosius, atsigrįžtame...

Tikroji jėga

Žmogaus, kaip ir valstybės, jėga slypi ne jo fizinėse galiose, o Dvasiniame pasirinkime (pvz., dramblys toks didelis ir stiprus,...

JAV LB Houstono apylinkės Kūčios

Gruodžio 20 d, gražią šeštadienio popietę, Houstono LB nariai rinkosi į bene mėgstamiausią kasmetinį renginį – benduomenės Kūčias.  Jos...

Vilniaus Vytautų klubo viešas kreipimasis Į Lietuvos visuomenę

Dėl Lietuvos tūkstantmečio žmogaus rinkimų Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo programa – plati ir turininga. Sėkmingai įgyvendinus įvairias šioje programoje...

Nauji metai su GINTARE ir ASTA PILYPAITE

PASKUBEKITE ĮSIGYTI BILIETUS Į NEPAKARTOJĄMĄ VAKARĄ (galite pirkti iki  gruodžio 31 d. 4 v.p.pDaugiau informacijos ir bilietų rezervacija: ,,Kunigaikščių...

,,Bičiulystė”, kartu su JAV lietuvių Visuomeniniu komitetu, kviečia balsuoti už ,,Metų žmogų“

,,Amerikos lietuvio” leidėjui – savininkui Broniui Abručiui neįtraukus PLB pirmininkės dr. Reginos Narušienės į ,,Metų žmogaus” kandidatų sąrašą, mes,...

Ar galime kurti mūsų valstybę drauge?

Prieš šv. Kalėdas Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas savo kalėdiniame sveikinime lietuviams, gyvenantiems užsienyje, tarp kitko yra pasakęs:...

Ieško giminių

Skaitydama internete radau Jūsų leidžiamą laikraštį „Bičiulystė” ir išdrįsau parašyti. Aš rašau iš Lietuvos Širvintų miesto. Mano mama Bronė ...