Redakcijos langas

Kam tarnauja VRK – tautai ar…?!

Written by admin · 3 min read

LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui p. Zenonui Vaigauskui
Tautos referendumo iniciatoriui p. Pranciškui Šliužui
Žiniasklaidai

Esu viena iš būrio savanorių, rinkusių parašus Tautos referendumui. Deja, vienintelė JAV…
Nuvažiavau per 700 mylių (apie 1120 km) į Čikagą ir jos priemiesčius (Chicagoland) tikslu išreklamuoti – pranešti tautiečiams apie parašų rinkimą Tautos referendumui. Po to, su VRK patvirtintais popieriais – ir parašų rinkti.

Prisipažinsiu, nesitikėjau tokio abejingumo ir net nepritarimo – ambasada, konsulatas, o ir buvusių komunistėlių, KGB-istėlių palikuonių atliktas darbas darė savo. Kam gi reikėjo Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, tris kartus mano kabinamus plakatus – reklamėles dėl parašų rinkimo tikslo ir datų, kada bus renkami parašai, nuplėšyti nuo skelbimų lentų? Dieną kabinu, sužinau, kad jų nebėra, kitą dieną – vėl darbas iš naujo… Tik Čikagos Jaunimo centre plakatai plėšomi nebuvo, gal todėl, kad ten dirbantys ir gyvenantys  Reda ir Vytas vieni pirmųjų pasirašė. Jie ir apsaugojo, kad koks piktadarys nesugalvotų paniekinti kvietimo pasirašyti Tautos referendumui.
Šis mano kreipimasis į VRK Pirmininką nebus parašų rinkimo odisėjos aprašymas. Patvirtinu, kad visi surinkti parašai yra autentiški – žmonės pasirašė patys, niekieno neverčiami, neprievartaujami. Laisva valia.
Gavus iš VRK net 16 asmenų ,,išbrokuotus“ parašus, nustebau – kodėl, kaip? Ištyrinėjau ir štai mano išvados:
tai specialiai suveltos klaidos. Kas jas įvėlė – VRK žmonės ar tie, kurie įvedinėjo į kompiuterius – ne mano reikalas. Jas pateikiu ir reikalauju, kad visos būtų Jūsų pačių ištaisytos. Prašau nustoti tyčiotis iš tų, kurie, aukodami savo darbo laiką, atlyginimą (kai nedirbi – niekas nemoka), finansinius išteklius skelbimams, plakatams dauginti, kelionėms pas tautiečius, telefono paslaugoms ir t.t., rinko parašus.
Kad VRK pirmininkas ir jo jaunieji parankiniai įvairiais būdais trukdys skaičiuoti balsus, matėsi jau iš pirmųjų nufilmuotų kadrų. Kaip atsitiko, kad metodika balsams skaičiuoti buvo kuriama gavus parašus? Tik kitu tikslu – ne parašams skaičiuoti, bet jų skaičiaus mažinimui.
Iki parašų rinkimo lapų išdavimo, p.Vaigauskas turėjo aiškiai sustatyti visus taškelius – kas svarbiausia.
Svarbiausia: Pavardė, vardas, Dokumento numeris (jo galiojimo laiką tikrina parašų rinkėjas)
Toliau: gimimo data, nuolatinė gyvenamoji vieta, pasirašymo data.
Google.lt apie ,,nuolatinę gyvenamąją vietą”:
 Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, reiškianti asmens teisinį santykį su valstybe ar jos teritorijos dalimi, yra toje valstybėje ar jos teritorijos dalyje, kurioje jis nuolat ar daugiausia gyvena, laikydamas tą valstybę ar jos teritorijos dalį savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta.
LR Finansų ministerija:   Komentaras    1. Fizinio asmens gyvenamąja vieta laikoma bet kokia asmeniui pagal jo priimtinus gyvenimo standartus tinkama gyventi vieta. Asmens gyvenamoji vieta (namas, butas, kambarys, statinio dalis, bet kokia patalpa ir pan.) nebūtinai turi būti teisiškai įregistruota kaip gyvenamoji patalpa, tai gali būti ir poilsio patalpos, biuro patalpos, dirbtuvės ar pan.
Nuolatinė gyvenamoji vieta, tai nėra pilnas adresas. Juolab, skiltelė, skirta adresui įrašyti maža.  Dabar, sulaukus naujų popierių – juose skiltis adresui jau dvigubai talpesnė. Gyvenamoji vieta arba adresas JAV labai dažnai keičiasi, priklausomai nuo žmogaus darbo vietos. Ne visada skubiai keičiamas  adresas vairuotojo pažymėjime (Drivers licence), kuris JAV laikomas svarbiu asmens identifikavimo dokumentu. Neretai žmonės nuomojasi gyvenamąjį plotą tik laikinai.
Žmonės įrašė įvairiai – vieni tik JAV, Čikaga, kiti be ,,zip code“ (lietuviškai – indekso), dar kiti trumpino, kad tik kaip nors sutilptų.
Geranoriškas tikrintojas įveda, kad ir ne pilną adresą į google ir sutvarko. Pvz., moteris nenurodė miesto: 000 (numerio sąmoningai nenurodau – L.T.) Cicero Ave, IL, 60453. Įvedu google ir atrandu labai paprastai: 000 South Cicero Avenue, Chicago, IL 60453. Užtrukau mažiau nei  30 sek. Tai nejaugi dabar reikia gaišti laiką ir juokinti žmones dėl tokių niekų – juk  nurodytu adresu, kad ir be miesto pavadinimo, bet su ,,zip code“, asmuo laišką gaus. Jei parašų tikrintojai nenori ar negali patys patikrinti per google, tai turėtų pakakti parašų rinkėjo patikrinimo, nekeliaujant pas žmones. Ypač, gyvenantiems ne Lietuvoje. Be jokios abejonės, žmogus, nežinantis, kaip rašomi JAV gyventojų adresai, labai lengva ranka juos brauko ir siunčia pertikrinimui, juolab, kad rinkėjams lapų kopijų pasidaryti nebuvo leistina. Taigi, kas nustatys ar tikrintojas teisus, ar parašų rinkėjas – žioplas?
Gimimo datos. Vienas, JAV gyvenantis per šešias dešimtmečius, lietuvis, įpratęs rašyti angliškai (rusiškai rašoma taip pat) gimimo datą: diena, mėnuo, įrašė ne sausio 8 d., bet – 08 01. Patikslinau telefonu, sužinojau kur klaida. Ar dėl to reikia perrašinėti? Kam tada telefonai, internetas, skype ir kt. naujausios technologijos priemonės, jei dėl kiekvienos, atsiprašau, neesminės smulkmenos, Jūs paniekinat pasirašiusįjį? Juk pavardė, vardas, paso numeris, parašas – tie pagrindiniai dalykai be klaidos! O gal ir vėl – tai tik tikslas taip sumažinti pasirašiusiųjų skaičių?
Nubraukiami parašai, nes tikrintojas stačiai komediantas –  jis nežino kaip rašomi skaičiai JAV! Amerikiečiai rašo septynetuką be skersinio brūkšnelio, o vienetą – kaip paprastą pagaliuką. Taigi, mano sūnaus gimimo data, gimusio – 07 14 (liepos 14 d.), VRK pastangomis tampa  01 14 (sausio 14 d.). Ir štai įrašoma klaida! Tokių klaidų priskaičiuojma daug. Todėl šios klaidos PRIVALO būti ištaisytos pačios VRK.
VRK įvėlė klaidų ir perrašant vardus.Pvz., vietoje ,,Eugenija“ parašo Augenija, vietoje ,,Antanina“ – Anatina, vietoje ,,Tony“ – Tom ir t.t. Ar čia mano klaidos?
Visi šie mano išvardinti atvejai – ar tik nėra šimtaprocentinė suktybė, kitaip nepavadinsi. O gal dar geriau – pasityčiojimas  iš tautos iniciatyvos ir noras trukdyti.
Siunčiu VRK padarytų klaidų sąrašą ir prašau ištaisyti jas patiems tikrintojams, užskaitant visus surinktus parašus.
Deja, žiniasklaidai šio sąrašo pateikti neturiu teisės.

Pagarbiai,
Ligija Tautkuvienė
JAV