Redakcijos langas

Vyriausiajai rinkimų komisijai – Tiesos ir Skaidrumo!

Written by admin · 1 min read

Sveiki, gerbiamieji,
su nerimu ir nuostaba sekame komisijos darbą – įvairius bandymus bet kuria kaina atmesti Lietuvos respublikos piliečių parašus už Tautos referendumą. Jau rašiau apie Jūsų surastas ,,klaidas”, kurias įvėlėte dirbdami neatsakingai.
Jei taip atsitiktų JAV, tai dalis šios Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir pats pirmininkas būtų tuoj pats suspenduoti. Be jokios teisės ateityje dirbti tokį darbą, kaip netekusiais pasitikėjimo.

Deja, čia Lietuva, kur ne tik lietus lyja. Čia nesuprantamu būdu tarpsta nihilizmas, tyčiojimasis iš tų, kurie dar bando kovoti ir atkovoti Nepriklausomą Lietuvos Valstybę.

Bet jūs ir toliau tyčiodamiesi sprendžiate visai į jūsų kompetenciją neįeinančius klausimus – atmesti referendumui surinktus parašus ar ne. Žodžiu – noriu vertinu, noriu – ne. Internete peržiūrėjau daugelio jūsų veidaknyges (FB) ar gyvenimo aprašymėlius.
Įdomu, kad 1991 metais daugelis jūsų buvote 5-7 klasių moksleiviais, kai mes, dauguma pasirašiusiųjų už Tautos referendumą, stovėjome prie TV bokšto ar Aukščiausiosios Tarybos rūmų – gynėme Lietuvos respublikos NEPRIKLAUSOMYBĘ!
Tikriausiai jūsų tėvai nekvietė, o gal ir patys nebuvo ten, kur Tauta atstovėjo 1990 m. Kovo 11-osios  Nepriklausomybę. Šiandien dauguma jūsų raškote Nepriklausomybės vaisius, piršto prie jų nepridėję. Na, o kai kurie, deja,  jau tada buvo ,,ne prie ko”, tad ir dabar reiktų tokiais išlikti – ne prie ko!
Mes buvome visur su savo vaikais –  Ignalinos AE uždarymo mitinge, prie AT, TV bokšto. Mūsų sūnus gimė 1978 m., o  kai kurie iš komisijos narių – metais, keliais vyresni ar jaunesni. Tautkus Adomas be jokių dvejonių pasirašė už Tautos referenduma. Jo pusbrolis Titas Masiulis žuvo Sausio 13-ąją už LAISVĄ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ.
Keista ir nesuprantama daugelio jūsų pozicija, prieštaraujanti LR Konstitucijai – nejau pamiršote, kad „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“, kad „niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių“, kad  „svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“ ir t.t.?!
Prašau įdėmiau perskaityti Referendumo įstatymą – ten aiškiai surašyti Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimai. Mes jį perskaitėme ir žinome jūsų teises. Neviršykite ir nepažeiskite Įstatymo  jums suteiktų įgaliojimų.
 

Kviečiu remtis sveiku protu, pagarba už Laisvę žuvusiems, pagarba 320 tūkstančiams Lietuvos respublikos piliečių, pasirašiusiems už Tautos referendumą.
Tiesos ir skaidrumo.

Pagarbiai,

Ligija Tautkuvienė
JAV lietuvių visuomeninio komiteto ,,Už dvigubą pilietybę” pirmininko pavaduotoja